logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

1. desember er årets siste frist for å søke reisetilskudd

Av Pål Dimmen Publisert: 03. nov, 2016

Søk for prosjekter som starter etter 15. desember.

Music Norways reisetilskuddsordning fordeles fire ganger i året, og kommende frist nærmer seg.

Søknadsfristen er torsdag 1. desember kl. 24:00.

Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. Komponister kan søke om tilstedeværelse i forbindelse med urfremføringer internasjonalt, og også låtskrivere som får tilbud om co-writing internasjonalt kan søke. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak.

Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye før innsending av søknad, slik at man er sikker på å oppfylle kriteriene. Det er utarbeidet hjelpetekster i søknadsskjemaet.

For å kvalifisere for reisetilskudd til konserter må konsertene finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og skal være konkrete på søketidspunktet. Datoer og byer, arrangementssted og publikumskapasitet på spillestedene skal oppgis. Obligatoriske vedlegg er bekreftelse/invitasjon og konkret og detaljert budsjett for prosjektet. Husk også å konkretisere målsetting med prosjektet, samt spesifisere både norske og internasjonale samarbeidspartnere i feltene som er satt av til dette i søknadsskjemaet.

Når det gjelder eksport- og næringsrettede tiltak, gjelder dette bransjeaktører og komponister/låtskrivere som ønsker å delta på møter og annen nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører. Prosjektbeskrivelse med informasjon om formål, antall møter med dato, sted og deltakere, samt samarbeidspartnere må oppgis i søknaden. Søknader om generell deltagelse på konferanser/bransjetreff/messer uten at søker har en aktiv rolle eller kan vise til inngåtte og bekreftede avtaler med internasjonale aktører, vil ikke bli innvilget.

Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finnes på søknadsportalen stikk.no. Her finner du også informasjon om tidligere tildelingsrunder. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke fullfinansierer og egeninvestering skal alltid fremkomme av budsjettet som skal vedlegges søknaden. Husk også at bekreftelse på konserter og møter skal vedlegges søknaden ved innsending. Er det mange bekreftelser, skann dem inn i en pdf og last opp som et dokument.

Samme frist gjelder ordningen Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland. Les mer om denne ordningen her.

Music Norway tilbyr også promotilskudd, hvor søknadene behandles hver måned. Dette kan du lese mer om her.

Reisetilskudd til internasjonale musikkprosjekter er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet. Midlene forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere