logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

1. juni er frist for å søke Music Norways reisetilskudd

Av 1. juni er frist for å søke Music Norways reisetilskudd Publisert: 13. mai, 2016

For prosjekter som begynner etter 15. juni.

Music Norways reisetilskuddsordning fordeles fire ganger i året, og kommende frist nærmer seg.

Søknadsfristen er onsdag 1. juni kl. 24:00.

Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak. Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye før innsending av søknad, slik at man er sikkert på å oppfylle kriteriene. Det er utarbeidet hjelpetekster i søknadsskjemaet. I første runde i år kom det inn 207 søknader hvorav 107 ble innvilget.

Music Norways reisetilskudd

For å kvalifisere for reisetilskudd til konserter må konsertene finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og skal være konkrete på søketidspunktet. Datoer og byer, arrangementssted og publikumskapasitet på spillestedene skal oppgis. Obligatoriske vedlegg er bekreftelse/invitasjon og konkret og detaljert budsjett for prosjektet. Husk også å konkretisere målsetting med prosjektet, samt spesifisere både norske og internasjonale samarbeidspartnere i feltene som er satt av til dette i søknadsskjemaet.

Når det gjelder eksport- og næringsrettede tiltak, gjelder dette bransjeaktører og komponister/låtskrivere som ønsker å delta på møter og annen nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører. Prosjektbeskrivelse med informasjon om formål, antall møter med dato, sted og deltakere, samt samarbeidspartnere må oppgis i søknaden. Søknader om generell deltagelse på konferanser/bransjetreff/messer uten at søker har en aktiv rolle eller kan vise til inngåtte og bekreftede avtaler med internasjonale aktører, vil ikke bli innvilget.

Music Norway har i en periode spesielt fokus på opphavere (låtskrivere, komponister og tekstforfattere) med internasjonale ambisjoner.

Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finnes på stikk.no. Her finner du også informasjon om tidligere tildelingsrunder.

Samme frist gjelder ordningen Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland. Les mer om denne ordningen her.

Music Norway tilbyr også promotilskudd, hvor søknadene behandles hver måned. Dette kan du lese mer om her.

Reisetilskudd til internasjonale musikkprosjekter er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.  Midlene forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere