logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk på tilskuddsordningen AD HOC-COVID19

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 18. aug, 2020

Tilskuddsmidler skal stimulere til å holde produktiviteten og sysselsettingen i gang.  

Oppdatert 19.november:

Siste søknadsfrist for Ad hoc-midler i 2020 blir innen midnatt 1. desember. 

Det har vært svært stor pågang i denne midlertidige ordningen, med mange spennende prosjekter og nyttig informasjon om hva bransjen jobber med i en utfordrende tid.

Det er åpenbart behov for tilskudd, men vi ønsker å spesifisere at denne ordningen skal fange opp aktiviteter som ikke dekkes i andre tilskuddsordninger. Dersom eksempelvis prosjektet først og fremst gjelder promotering/markedsføring, henviser vi til vår vanlige Bransjetilskuddsordning for markedsføringstiltak, osv. Generell driftstilskudd er heller ikke søkbart.

Husk å svare tydelig på kriteriene som er listet opp i denne artikkelen, samt legg ved et spesifisert budsjett for hvordan dette tilskuddet skal brukes. Lykke til!

Det er nå mulig å søke om tilskuddsmidler til prosjekter som stimulerer til aktivitet i norske musikkselskaper. Bortfall av konsert- og salgsinntekter gjør at vi må tenke konsepter og nye metoder for å genere inntekter.

Les også: Starter digitalt salg av noter

Vi står foran en periode der vi ikke kan gjennomføre det vi hadde planlagt i 2020/21. Vi håper at mindre og raske ad hoc midler kan bidra til å utvikle og igangsette prosjekter holder produktiviteten i gang og ansatte i arbeid.

Midlene skal stimulere til nye aktiviteter, omstilling og/eller kompetanseheving i norske musikkselskaper.

Formålet til ordningen er å sikre at norsk musikk når frem til publikum i inn- og utland.

Kriterier:

  • Prosjektet skal være nytenkende og skape interesse for og salg av norsk musikk.
  • Prosjektet skal formidle hva som skjer på den norske musikkscenen akkurat nå.
  • Prosjektet skal ha en internasjonal dimensjon og resultere i produkter som når publikum i inn- og utland.
  • Samarbeid mellom kunstarter, kreative næringer og selskaper fra andre bransjer vekter positivt.

Hvem kan søke:

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Les også: Lanserer Norges største digitale musikkfestival

Hva skal stå i søknaden:

  • Hvem som søker og hvorfor.
  • Beskriv hvordan prosjektet svarer på formålet og kriteriene.
  • Konkretiser planer, tidslinjer og målsettinger.
  • Samarbeidspartnere.
  • Et spesifisert budsjett for hvordan tilskuddet skal brukes.

Behov for tilskudd på inntil 100.000,-

Hvor søker man:

Søknad sendes direkte til pal@musicnorway.prod07.dekodes.no

Søknadskjema er tilgjengelig HER

Når kan man forvente svar og hvem behandler søknadene:

En komité i Music Norway behandler søknadene ukentlig og du får svar så fort som mulig.

Music Norways retningslinjer angående søknadsprosess, offentliggjøring, utbetaling og klagegang gjelder også her. Se stikk.no for mer.

Rapportering:
Mottakere av AD HOC-COVID19 er forpliktet til å levere rapport etter prosjektets avslutning.
Rapportskjema vil bli tilgjengelig og søker vil få informasjon om dette når det er på plass. Dette må sendes ferdig utfylt til Music Norway innen 2 måneder etter prosjektets avslutning. Rapporten skal være kort og informativ.

Har du spørsmål eller trenger råd?Kontakt pal@musicnorway.prod07.dekodes.no eller karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere