logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Årets siste reisetilskudd fordelt

Av Årets siste reisetilskudd fordelt Publisert: 14. des, 2015

Den siste tildelingsrunden for 2015 er ferdig behandlet. AURORA får 150.000,- for sin kommende turné i Europa og USA.

Det kom inn totalt 158 søknader i denne runden, som hadde søknadsfrist 1. desember. 137 oppfylte kriteriene for behandling. 90 av disse ble innvilget.

– Totalt ble det søkt om 4.616.403 kroner.
– 1.602.800 kroner ble fordelt.
– Tyskland, USA og England var de mest populære destinasjonene.

De største tildelingene var som følger:
AURORA: Turné i Europa og Nord-Amerika, vår 2016 – 150.000,-

Brilliance & Jansen Plateproduksjon: Norway Night på SXSW, mars 2016 – 60.000,-

Oslo Sinfonietta: Konsert i Spania, mai 2016 – 50.000,-

Leprous: Headlinerturné i Japan og Australia, januar-februar 2016 – 45.000,-

TrondheimSolistene, Guro Kleven Hagen: Konserter i Spania, januar og juni 2016 – 40.000,-

Årabrot: Europaturné, mars-april 2016 – 40.000,-

Størst tildeling fordelt på sjanger:

Jazz
Ensemble Denada: Konserter i USA, januar 2016 – 35.000,-

Arild Andersen trio: Turne i England og Scotland, mai 2016 – 30.000,-

Atomic: Turné i Japan, februar 2016 – 30.000,-

Kristin Asbjørnsen Ensemble: Konserter i Tyskland, april 2016 – 30.000,-

MOE, Moon Relay: Italiaturné februar 2016 – 30.000,-

Monkey Plot: Turné i Brasil, Chile og Argentina – januar/februar 2016 – 30.000,-

Nils Petter Molvær Group: Konserter i Tyskland og Tunisia, januar-april 2016 – 30.000,-

Kunstmusikk
Oslo Sinfonietta: Konsert i Spania, mai 2016 – 50.000,-

TrondheimSolistene, Guro Kleven Hagen: Konserter i Spania, januar og juni 2016 – 40.000,-

Ensemble neoN: Konserter i USA, april 2016 – 30.000,-

BIT20 Ensemble: Konsert i Latvia, oktober 2016 – 30.000,-

Barokkanerne, Marianne Beate Kielland, Alfredo Bernardini: Konserter i Tyskland, mai 2016 – 30.000,-

Populærmusikk
AURORA: Turné i Europa og Nord-Amerika, vår 2016 – 150.000,-

Brilliance & Jansen Plateproduksjon: Norway Night på SXSW, mars 2016 – 60.000,-

Leprous: Headlinerturné i Japan og Australia, januar-februar 2016 – 45.000,-

Årabrot: Europaturné, mars-april 2016 – 40.000,-

Jenny Hval: Festivaler i Australia og Mexico, januar-mars 2016 – 35.000,-

Tradisjonsmusikk
Andreas Aase: Radiokonsert hos WNYC i New York USA, mai 2015 – 20.000,-

Monoswezi: Konsert i Kroatia, juni 2016 – 20.000,-

Torgeir Vassvik: Konserter i Europa og Asia, sommer 2016 – 20.000,-

Boreas: Konsert i Skottland, januar 2016 – 15.000,-

Knut Reiersrud band: Konsert i Luxembourg, februar 2016 – 15.000,-

Fordelt på sjanger, ser tildelingen slik ut:

Jazz
52 søknader (kr 1.491.249), 40 innvilget (kr 599.000)

Kunstmusikk
39 søknader (kr 1.348.322) 23 innvilget (kr 364.000)

Populærmusikk
36 søknader (kr 1.442.033), 19 innvilget (kr 528.800)

Tradisjonsmusikk
10 søknader (kr 334.799), 8 innvilget (kr 111.000)

Topp 3 Eksport- og næringsrettede tiltak:
Bernt Rune Stray, Kim Ofstad, Berent Philip Moe: Låtskrivingsessions og møter i Los Angeles, februar 2016 – 18.000,-

Erik Dæhlin, mise-en: Konsert USA, juni 2016 – 7.000,-

Astrid Smeplass: Låtsession i London, januar-februar 2016 – 4.000,-

Nosizwe, Zawadi: Eksport- og næringsrettet aktivitet i UK, feburar 2016 – 4.000,-

Antall søknader fordelt på land, topp 10:
Tyskland – 26 (66 konserter)
USA – 23 (77 konserter)
England – UK – 21 (40 konserter)
Nederland – 15 (33 konserter)
Sverige – 12 (24 konserter)
Danmark – 10 (12 konserter)
Japan – 7 (52 konserter)
Spania – 6 (21 konserter)
Brasil – 5 (24 konserter)
Russlang – 5 (17 konserten)
Frankrike – 4 (10 konserter)

Tyskland:
Omsøkt: 66 konserter fordelt på 26 søknader. Innvilget 18 søknader og 48 konserter.

USA:
Omsøkt: 77 konserter fordelt på 23 søknader. Innvilget 13 søknader og 53 konserter.

England – UK:
Omsøkt: 40 konserter fordelt på 21 søknader. Innvilget 19 søknader og 36 konserter.

Nederland:
Omsøkt: 33 konserter fordelt på 15 søknader. Innvilget 12 søknader og 28 konserter.

Sverige:
Omsøkt: 24 konserter fordelt på 12 søknader. Innvilget 5 søknader og 7 konserter.

Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland (03-ordningen)

Det kom inn totalt 9 søknader. 5 ble innvilget. Totalt ble det søkt om 848.312 kroner. 182.400 kroner ble fordelt på blant andre:

Oslo Strings: Turne og instruktørarbeid i Brasil, oktober 2016 – 60.000,-

Musikere i Oslo-filharmonien: Samarbeid med Edward Said National Concervatory of Music i Palestina, februar-august 2016 – 50.000,

Edge of Wrong: Residency og festival, mars – april 2016 – 30.000,-

Bård and Selma Band: Kulturtilbud til unge flykninger i Malawi, juli 2013 – 28.400,-

For komplett liste over tildelinger, gå inn på stikk.no

Fagutvalget som står bak fordelingene består av:
– Tord Krogtoft – populærmusikk
– Anne Hilde Neset – kunstmusikk
– Tuva Syvertsen – tradisjonsmusikk
– Øyvind Skjerven Larsen – jazz
– Sverre Lunde – observatør for UD
– Kathrine Synnes Finnskog – Leder av fagutvalget

Fagutvalget på reisestøtteordnigen er styrket med to eksterne eksperter: Trond Tornes (Phonofile) – ekspert på eksport og næringsrettede søknader og Gisle Stokland på opphaver/låtskrivere tilfører fagutvalget sin kompetanse og argumenterer og innstiller på søknader innen sitt felt i forkant av møtet. Fagekspertene vurderinger er i tillegg til deres og fagutvalgets medlemmer skal som tidligere vurdere og innstille alle søknader på sitt felt og på kategorien «Annet» hvis det er søknader der.

Fagutvalget på Land i Sør ordningen er styrket med to eksterne eksperter: Anne-Lise Langøy (UD) og Anne Moberg (Rikskonsertene), begge eksperter på bistandsarbeid og tilfører fagutvalget sin kompetanse og argumenterer og innstiller på søknader innen sitt. Fagekspertene vurderinger er i tillegg til deres og fagutvalgets medlemmer skal som tidligere vurdere og innstille alle søknader på sitt felt og på kategorien «Annet» hvis det er søknader der.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere