logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Arrangere låtskriversamling i 2017?

Av Pål Dimmen Publisert: 07. des, 2016

Målet med en låtskriversamling er å sette norske låtskrivere/produsenter sammen med internasjonale aktører. Her fra by:Songs 2016 (Foto: Christian Zervos)

Music Norway lanserer en pilotordning på tilskudd til låtskriversamlinger og samarbeid.

Music Norway lanserer nå en pilotordning på tilskudd til låtskriversamlinger og samarbeid (song camps) for profesjonelle norske låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artistprosjekter. Målsettingen er å sette profesjonelle norske låtskrivere og produsenter sammen med internasjonale meritterte låtskrivere/produsenter. Prosjektet skal ha som mål å få låtene utgitt og/eller plassert på det internasjonale markedet på et høyt nivå.

Søknadsfrist er søndag 18. desember kl. 24:00 2016 for prosjekter som skal arrangeres i 2017.

Med søknadsfristen nå på tampen av året, ønsker vi å gi norske arrangører av låtskriversamlinger mulighet for forutsigbarhet og mulighet til å kunne starte planlegging tidlig, samt sikre god deltagelse og billigere reiseutgifter for deltagere i 2017.

Tiltaket er en prøveordning for 2017 og skal evalueres høsten 2017 for en eventuell videreføring.

Hvem kan søke?
– Arrangører av en større samling for profesjonelle norske låtskrivere og produsenter hvor det inviteres inn internasjonale profesjonelle låtskrivere og produsenter.

– Arrangøren må vise til erfarne partnere, hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant, og hvilken retning og marked det siktes mot.

– Arrangøren må ha innsikt i formatet og evne å gjennomføre og kvalitetssikre en slik samling iht. retningslinjer og målsettinger.

Hvem er arrangementets målgruppe (deltakere)?
– Profesjonelle norske låtskrivere, produsenter og komponister som skriver for andre internasjonale (artist)prosjekter og/eller låter til pitching (låter som skal presenteres for relevante artister/prosjekter).

– Deltakerne på arrangementet skal ta utgangspunkt i norske profesjonelle låtskrivere/komponister som holder et internasjonalt nivå.

Hvorfor styrke denne type arenaer?
• Stimulere norske produsenter, norske låtskrivere/låtskrivermiljøer og norske studioer.
• Tilbud til et internasjonalt nettverk som man ønsker å trekke til Norge for å samarbeide med våre produsenter/låtskrivere/studio.
• Hindre utflagging og øke eksportmulighetene fra dette feltet.
• Få en samlet og bedre oversikt over de tiltak/ arrangementer som finnes og kunne følge opp kriterier og prosjekter.
• Tilby og tilføre deltagere på låtskriversamlingene relevant kompetanse innen dette feltet.

Målsetting:
• Øke samarbeidet mellom profesjonelle norske låtskrivere, produsenter og komponister og internasjonalt meritterte låtskrivere/komponister.
• Få låtene utgitt av en internasjonal artist og/eller en internasjonal utgivelse på et høyere nivå.
• Showcase norske studiofasiliteter for internasjonale samarbeidspartnere og øke aktiviteten i norske studioer.
• Øke eksporten av norsk musikk.
• Øke etterspørselen etter norske opphavere.

Retningslinjer for søkere:
• Søkeren må være et norsk firma/norsk person med skattbar inntekt til Norge.
• Omsøkte prosjekter som har vært arrangert tidligere skal vise til utgivelser og annen relevant historie.
• Det skal redegjøres for hvem som skal jobbe med promotering av materialet ut mot bransje og prosjekter internasjonalt.
• Tilskuddet skal ikke brukes til honorar eller lønn.
• Tilskuddet skal bidra til å dekke delvis reise/oppholdsutgifter for internasjonale låtskrivere og viktige bransjepersoner . Opp til 25% av tilskuddet kan brukes på prosjektutgifter som servering og studioleie.
• Det skal oppgis navn på deltakere, norske og internasjonale, når det foreligger. Gjerne også en kort introduksjonstekst.
• Foreligger ikke navn, så oppgi antall og andel norske og internasjonale deltakere.
• Deltagerne skal ha støtteapparat som sikrer kvalitet og oppfølging.
• Det skal oppgis om det er mottatt eller søkt midler fra andre instanser.
• Skal arrangementet foregå utenfor Norge, kan en større del av tilskuddet brukes til å dekke opp til 50% av norske deltakeres
reiseutgifter til og fra arrangørsted.
• Skulle arrangementet ha nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig søknad skal søknadsinstansen informeres om dette slik at
prosjektet kan vurderes på nytt (utsettes, færre deltakere enn antatt, osv.).
• Blir ikke prosjektet gjennomført skal tilskuddet tilbakebetales.
• Regnskap og rapport skal sendes innen 6 måneder etter avsluttet arrangement.
• Prosjektet skal kunne vise økonomisk egeninvestering ut over arbeidsinnsats på minimum 50%.

Rapportering i etterkant av samlingen:
• Fullstendig regnskap
• Endelig deltakerliste
• Endelig bransjeliste
• Cuts/plasseringer
• Samarbeid etter arrangementet som har relevans for rapportering (ført til cuts etc.)
• Beskrivelse av hvordan materialet har blitt jobbet med i etterkant for å øke sjansen for plasseringer
• Har arrangementet rekruttert noen nye norske låtskrivere opp til et internasjonalt nivå?
• Fullstendig rapport med regnskap må leveres innen tre måneder etter endt arrangement.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Andre steder du kan søke om tilskudd hvis du skal ut i verden å co- skrive:
Her søker du hvis du vil søke tilskudd for å hente inn profesjonell internasjonal bransje eller låtskrivere/produsenter til låtskriving i Norge:

NOPA kan kontaktes om låtskriverprosjekter ved Tine Tangestuen (tine@nopa.no).

Her kan du som musikkforlegger søke om låtskriverprosjekt hos Musikkforleggerne:  http://www.musikkforleggerne.no/musikkforleggernes-stipend-2/

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere