logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Bedre tilgang til lånekapital

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 01. mar, 2017

Det er ett av behovene til musikkbransjen, ifølge ny rapport fra Kunnskapsverket.

Rapporten ‘(Virke) Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon’ laget av Kunnskapsverket har blant annet funnet ut at musikkbransjen har behov for

– bedre tilgang til risiko- og investeringskapital, fortrinnsvis gjennom lånebaserte tilskuddsordninger

og at det er

– lav etterspørsel eller behov for nye virkemidler 

Rapporten er skrevet av Anders Rykkja i Kunnskapsverket, og er andre delrapport i Kunnskapsverkets forskningsprosjekt på kulturelle næringers bruk av virkemidler.

– Det er ikke overraskende, men desto gledeligere er det at et flertall av informantene i rapporten understreker at det ikke er mangelen på startkapital eller prosjektmidler som hindrer dem i å satse, det er tilgangen på lån. Ingen av selskapene er særlig opptatt av nye tilskuddsordninger eller mere gratispenger – de vil ganske enkelt ut av klientrelasjonen. Dette er aktører som for egen regning og risiko har bygd bedrift og stablet den på bena, sier Anders Rykkja.

Utgangspunktet for rapporten var å kartlegge tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport, som en følge av at Music Norway har ønsket en ekstern evaluering av sine virkemidler.

Tilgang til lån
Datagrunnlag bygger på en kvalitativ studie av et utvalg bedrifter eller informanter som alle har det til felles at de har blitt tildelt Music Norways Eksportprogram eller vært deltagere i FRAM Musikk-programmet. Dette er komplementert med en kvantitativ undersøkelse av søkere og søknader til Fond for Lyd og Bildes (FLB) prosjektstøtteordning for fonograminnspilling.

På tilsvarende måte har det vært interessant for Buzzfond og FLB å få kartlagt hvordan tilskuddsordninger som yter plateselskap produksjonsstøtte brukes.

I tillegg kommer rapporten med flere anbefalinger, deriblant at
– Music Norways eksportprogram blir et markedsføringstilskudd for prioriterte mottakere og prosjekter

– Innovasjon Norge følger opp Kreativt Europas lånegarantiordning som forvaltes av det europeiske investeringsfondet (EIF)

Les rapporten her

Music Norway kommer tilbake med mer om rapporten etter by:Larm

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere