logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Vær til stede der ute! Søk Bakkekontakt innen 1. september.

Av Vær til stede der ute! Søk Bakkekontakt innen 1. september. Publisert: 13. mai, 2016

Bør du være tilstede i et marked du satser på eller har mye etterspørsel fra? Søk Bakkekontakt innen 1. september.

Music Norways initiativ Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder med et finansielt tilskudd i en periode på 1 – 3 måneder. Du kan velge å sitte hos våre godt etablerte utekontorer i London og Berlin, selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift, eler leie kontor hvor som helst i verden.

Bakgrunn
En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk. Music Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både nasjonalt og internasjonalt. Med programmet Bakkekontakt ønsker vi å tilrettelegge for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.

Som ved alle Music Norways virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tilskuddet kan brukes til reise og oppholdskostnader, og slik tilrettelegge for at den norske aktøren får fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging i perioden man jobber ute. I tillegg til et økonomisk tilskudd vil søkere få tilbud om rådgivning under forberedelser og selve oppholdet.

Ved tilsagn på søknader for territorier hvor Music Norway har utekontor eller markedskontakter, kan man i perioden få:
-Tilgang til formelle og uformelle nettverk
-Tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.
-Tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører.
-Tilbud om arbeidsplass i Music Norways kontorlandskap (London og Berlin)

Merk at aktøren står selv ansvarlig for bopel og organiserer sin egen reise og eventuelle arbeidsvisum. Målgruppen for virkemiddelet er profesjonelle bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap, forleggere og artister/komponister som forvalter sin egen karriere eller tilsvarende) som jobber aktivt med å eksportere norsk musikk, og som ønsker å fokusere over en lengre periode på et spesifikt marked. Det skal vises til konkrete muligheter i det aktuelle markedet.

Kriterier:
– Selskapet som søker må være norskregistrert
– Ved hospitering må internasjonal partner og kontorplass være bekreftet på søketidspunktet.
– Søker må selv avklare med eventuell arbeidsgiver.
– Søker må bekrefte minimum 50% egeninvestering.
– Søker står for praktisk organisering rundt bopel, reise og eventuelle arbeidsvisum som kreves.
– Søker er ansvarlig for innsending av rapport – 2 mnd etter prosjektets sluttdato.
– Søker må stille seg tilgjengelig for en evaluering i etterkant.

Søknad:

Søknadsfrist: 1. september 2016.

Fagutvalget er det samme som for Promostøtten.

Søkesum: Maksimalt 50.000 kr for hele perioden. Totalbudsjett må vedlegges.

Last ned søknadsskjema her. Sendes til tilskudd@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Spørsmål om Bakkekontakt-programmet kan du sende til Lisbeth Medbøe Risnes, helene@musicnorway.prod07.dekodes.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere