logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkindustriens Næringsråd vil kartlegge konsekvenser

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 01. apr, 2020

Arbeidet til Musikkindustriens næringsråd (MIR) fortsetter med lansering av nettside og kartlegging av bransjen.

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) har intensivert arbeidet siden tiltakene mot pandemien trådte i kraft i midten av mars.

Les mer om MIR

Dette er noen av sakene som MIR har jobbet med den siste uken:

Kartlegging av konsekvensene for norsk musikkbransje som følge av den globale pandemien
Bestilling og team er avklart, oppstartsmøte ble gjennomført mandag 30. mars. Et arbeidsutvalg (AU) vil gå i dialog med aktørene som skal bidra inn med medlemsmassen sin, og kommer med mer informasjon om innspill til spørsmål til MIR. AU vil jobbe tett med forskergruppen i tiden fremover. Undersøkelsen skal være ferdig til utsendelse ved utgangen av 15. April.

For at datainnsamlingen skal gå raskest mulig, vil AU lage en promoteringsplan og involvere aktørene i MIR i å fremme undersøkelsene.

Restfinansieringen av kartleggingen vil dekkes av kontingenten fra MIRs medlemmer.

Teamet er:
MIR, Torbjørn Valum MIR koordinator inn mot hele MIR og til referansegruppen som ledes av undertegnende.
BI:CCI (prosjekteier, overhead, rapport, kvalitetssikring ved prof. Gran mm)
Linn-Birgit Kampen Kristensen (prosjektkoordinator og rapport)
Audun Molde (musikkbransje-ekspert til survey og analyse)
Peter Booth (statistisk analyse)
Anja Nylund Hagen (musikkbransje-ekspert til survey og analyse)

Les mer: Made Management: Rigget for å klare overgangen

Digitale konserter – rettigheter 
AU anerkjenner at det var viktig å få på plass avbøtende tiltak fort, og at digitale konserter har redusert tapene til noen enkeltartister noe. Nå observerer flere at noen av aktørene begynner å bli profesjonaliserte, og AU i MIR ser det som naturlig at man gjennom dialog kommer frem til løsninger som gjør at rettighetsorganisasjoner, forlag, plateselskap, management og bookingagenter respekteres i avtaler for gjennomføringen av digitale konserter.

Kompensasjonsordning – Kulturrådet
AU vil inviterte Kulturrådet til møte på torsdag den 2. april der de orienterte om arbeidet med kompensasjonsordningen. Både Virke og Norske konsertarrangører har arbeidet for at hele verdikjeden skal ivaretas i ordningen. Kulturrådet informerte om at retningslinjene fastsettes av Kulturdepartementet, men at fagseksjonene har gitt råd om at de andre leddene i verdikjeden burde innarbeides i retningslinjene.

Les mer: Når live kollapser står mange på bar bakke

Vederlag
Som en direkte konsekvens av avlysning av konserter og stengingen av en rekke typer virksomheter, som barer, frisører og treningsstudioer, taper opphaverne inntekter. Dette er et bortfall av inntekter som først vil vises i desember og starten av 2020. AU vil arbeide videre med problemstillingen.

Arbeidsgruppene

Opplysningskontoret / norskandel
Dialogen med NRK har ført frem. P1 spiller 100% norsk fra uke 15 og fremover i en ubestemt tidsperiode. Det pågår samtaler med de andre kanalene til NRK. Videre arbeider gruppen med å få de kommersielle radiokanalene til å følge NRKs eksempel.

Gruppen følger også opp et nytt finsk initiativ knyttet til å få innført en brukersentrert betalingsmodell i Spotify.

Les mer: Endring i lyttervanene på radio og streaming 

Kompetanse / digitalisering
Gruppene for kompetanse og digitalisering har funnet sammen om ett prosjekt.

Nettsiden musikkhjemmekontoret.no lanseres fredag. Siden skal være en ressursplattform med bl.a. e-læringsguider, oversikt over og informasjon om digitale plattformer, og henvisninger til relevant informasjon fra myndighetene for bransjen og utøvere om den pågående pandemien.

Referansegruppe for næringsaktørene
Alle medlemsorganisasjoner deler innhenting av tall som beskriver tap.

Under følger en oppsummering av innspill til krisepakken / kontantstøtten som ble lansert fredag. Umiddelbart er vi ganske optimistisk, men det avhenger som alltid på innretningen.

Det må følge pengestrømmen i musikkindustrien 
Stans i arrangementer fører til mindre omsetning i hele verdikjeden. Samtidig er det da viktig at kostnader ikke kompenseres flere steder. Kompensasjon for kostnader i et ledd (eks. arrangør) fører til at andre får dekket sine kostnader (vederlag / teknisk utstyr) – da må vi sikre at ikke pengene regnes flere ganger, slik at det blir tomt i kassa for fort.

Det må dekke hele leverandørleddet
Altså at alle som er rammet helt ned i verdikjeden må kompenseres. Dette betyr at det ikke kun er bedrifter som har direkte kostnader knyttet til arrangementsnekt, men også de som på lang sikt rammes av omsetningssvikt. Eks. forlag og rettighetshaverne, som lider direkte tap som konsekvenser av disse ukenes avlysninger, men der det ikke er synliggjort før senere hva taper blir (eks. avregning av vederlag skjer mange måneder/år senere).

Det må ha et kort og langt perspektiv
De bransjeleddene som haster mest å få berget fra konkurs / nedleggelse (i løpet av få uker/måneder) er tekniske leverandører og spillesteder. Disse har store løpende kostnader til husleie, lånekostnader på utstyr, varelager som veldig få har kapitalreserver til å betjene. Samtidig er det viktig at de andre bransjeleddene ikke blir glemt i akutte redningspakker fordi de ikke har synlige tap, men lider under redusert omsetning. Hele verdikjeden må omfattes av kompensasjonsordninger og tiltak.

Vi trenger en avklaring på sommeren
Musikkindustrien trenger en langsiktig planleggingshorisont, for å kunne vurdere hva vi gjør med festivalsommeren. Dette er bransjens mest innbringende periode, og krever lang planlegging. Hver uke som går før pluggen trekkes gir økte forpliktelser og kostnader.

Derfor må vi allerede over påske vite om det er aktuelt å planlegge for offentlige arrangementer til sommeren. Det må være et tydelig tillatelse eller nekt, for anbefaling om restriksjoner hjelper ikke i Force Majeure-diskusjoner mellom avtalepartnere. Dersom det kan komme en tydelig beskjed, kan partene konsolidere tap og få kompensert kostnader – men hvis det kun er anbefaling om å ikke arrangere – vil arrangører som likevel velger å stenge kunne få krav fra sine leverandører og kontraktspartner (Eks teknisk, artister, mannskap, sponsorer) på avtalebrudd.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere