logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Dette skal Music Norway gjøre på kunstmusikkfeltet i 2015

Av Dette skal Music Norway gjøre på kunstmusikkfeltet i 2015 Publisert: 10. mar, 2015

Sofie Ringstad og Einar Idsøe Eidsvåg i Music Norway (Foto: Erlend Buflaten)

Starten på en treårig satsning på kunstmusikk med fokus på sentral-Europa.

Einar Idsøe Eidsvåg og Sofie Ringstad er Music Norways prosjektledere på kunstmusikkfeltet. Det treårige fokuset inkluderer også innsats fra Music Norways kontor i Berlin.

Music Norway kommer til å være til stede på flere festivaler for første gang. Til MaerzMusik i Berlin nå i mars kommer Music Norway til å ta med seg ni norske delegater.

– Mye av det vi kommer til gjøre vil handle om å få bransjen til å utvide sitt nettverk og legge til rette for formelle og uformelle møteplasser. Det er derfor vi har besøksprogram på Borealis Festival i Bergen og MaerzMusik i Berlin nå i mars, sier Idsøe Eidsvåg.

– Borealis og andre festivaler vil skape oppmerksomhet rundt sine egen festivaler ved å invitere for eksempel internasjonale journalister. Borealis inviterer i samarbeid med Music Norway også en rekke relevante bransjeaktører fra andre land som Tyskland, Danmark og UK. Disse skal kobles med norsk bransje i et eget opplegg rundt festivalen, sier Ringstad.

Dette har blitt gjort i flere år i samarbeid med Ultima – Oslo Contemporary Music Festival.

– Det har vært veldig vellykket og det er gledelig å se at flere festivaler innen dette feltet satser på det samme, som for eksempel Festspillene i Bergen, der det vil være et omfattende besøksprogram i år, sier Ringstad.

Feltet samles
Music Norways aktiviteter skal være forankret i musikklivets behov. Det er gjennomført innspillsmøter med utvalgte aktører, og det skal gjennomføres flere av disse.

– Alt vi gjør skal reflektere feltets behov. I desember hadde vi to samlinger. Den ene for improvisert musikk, avantgarde og støy, den andre for samtid- og partiturmusikk, hvorpå vi så på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for disse. Ut fra dette dro vi ut prioritereringer som igjen har blitt til tiltak. Det som kom frem i disse samlingene var blant annet økt fokus på formidling, sier Idsøe Eidsvåg.

– I Norge er utøverne i dette feltet ofte sitt eget bransjeapparat. Det som også kom frem på disse samlingene er at musikken er bra og at miljøet er bra, men det finnes for eksempel nesten ikke uavhengig promotion på dette området. Derfor trengs det kompetanse og flere tiltak innenfor formidling, sier Ringstad.

Det gjenstår to samlinger innenfor sjangrene elektronika og klassisk som vil bli gjennomført i april.

Music Norway Åpent Hus
Det ble arrangert et Åpent Hus i februar med navnet Hvordan formidle ny musikk? Det vil kommet ett lignende arrangement i løpet av året. Samtidig har Music Norway invitert Faith Wilson den 18. mars. Wilson, som har lang erfaring som medierådgiver i samtidsmusikkfeltet, skal holde seminar og en-til-en-møter i Music Norways kontorer.

Møt medierådgiver Faith Wilson

Når det kommer til kartlegging skal det gjennomføres en undersøkelse av det tyske markedet innen samtidsmusikk og klassisk i samarbeid med blant annet Music Finland. Undersøkelse skal gjelde for alle GSA-landene (Germany, Switzerland, Austria). Det vil gå på alt fra PR-byråer og management til festivaler, og skal resultere i et dokument som vil være tilgjengelig for brukere.

– Vi ser at Tyskland er et marked der det finnes interesse, betalingsvilje og midler til å gjennomføre prosjekter. Og det er mange nordmenn som vil jobbe der. Music Norway er en organisasjon som skal lytte til bransjens behov, så terskelen er lav for å komme på besøk eller henvende seg til oss på andre måter, sier Idsøe Eidsvåg.

Se komplett liste over events som Music Norway kommer til å være til stede på i 2015

Kontakt
Einar Idsøe Eidsvåg
Sofie Ringstad

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere