logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Eksporten opp fem prosent

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 12. des, 2017

Rambølls rapport Musikk i tall måler den sterkeste veksten i musikkbransjen siden 2013.

Rambøll Management Consulting lanserte rapporten Kunst i tall, som inkluderer Musikk i tall, på Dokkhuset i Trondheim tirsdag. Kunst i tall inkluderer også omsetningstall for litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Les rapporten her

Musikk i tall viser at den samlede omsetningen i musikkbransjen var på 4,434 milliarder kroner i 2016, og inkluderer omsetningen fra salg av innspilt musikk og konsertfremføringer til forbrukere, samt vederlag- og opphavsrettslige inntekter i musikkbransjen.

Eksporten utgjorde 316 millioner kroner i 2016, mot 301 millioner kroner i 2015. Det tilsvarer en vekst på 5%, og utgjør 7% av totalen.

I 2015 utgjorde den samlede omsetningen 3,950 milliarder kroner, noe som betyr at veksten i musikkbransjen fra 2015 til 2016 tilsvarer 12 %. Det er den sterkeste veksten Rambøll har målt siden 2013. Rambøll skriver at sterkest utvikling i denne perioden er i konsertfeltet hvor den samlede omsetningen har økt med 21 prosent. Omsetningen fra innspilt musikk var i 2016 på samme nivå som i 2013, som er den høyeste målte omsetningen for perioden de har målt. Inntektene fra opphavsrettslig materiale var høyere i 2016 enn i noen av de øvrige måleårene.

Eksportinntektene fra konsertområdet i 2016 var 140 millioner kroner, viser Rambølls tall. Eksportinntektene fra henholdsvis innspilt musikk og rettigheter var 99 millioner kroner og 76 millioner kroner.

Rambøll skriver at eksporten som presenteres i rapporten representerer en kjerne av bransjens virksomhet og favner således ikke alle eksportinntekter norsk musikkbransje står for. For eksempel er enkeltavtaler som artister, låtskrivere og produsenter har med utenlandske selskaper ikke medregnet. Heller ikke norske aktører med selskaper utenfor Norge er regnet med. Denne rapporten favner kun de inntekter som føres direkte tilbake til norske selskaper.

Sammenligning med Sverige og Danmark
I følge rapporten er den gjennomsnittlige årlige veksten i perioden 2012–2016 høyest i Norge med 10 prosent og lavest i Danmark med 6 prosent. Sverige har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst tilsvarende 8 prosent i perioden 2012–2016. Fra 2015 til 2016 har det vært stor vekst i alle tre landene, men veksten var størst i Norge.

Danmark opplevede i denne perioden ny vekst i sine omsetningstall, etter at veksten stagnerte mellom 2013 og 2015. Sverige har på sin side hatt en jevnere vekstkurve enn Norge og Danmark, skjønt med mer beskjeden vekst fra 2013–2014 og sterkere vekst i påfølgende periode.

I Sverige var den samlede omsetningen 9,794 milliarder kroner, inkludert 1,924 milliarder kroner fra eksport (20%). I Danmark var samlet omsetning i 2016 5,919 milliarder inkludert 476 millioner kroner fra eksport (8%), og i Norge 4,434 milliarder, inkludert 316 millioner kroner i eksportinntekt (7%).

De andre kunstfeltene i rapporten
Den samlede omsetningen i kunstfeltene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i 2016 var 13,711 milliarder kroner. Dette inkluderer inntekter fra alle fire kunstområdene, og kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

Litteratur: 6,068 milliarder kroner
Musikk: 4,434 milliarder kroner
Visuell kunst: 2,178 milliarder kroner
Scenekunst: 1,021 milliarder kroner

Kunst i tall er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere