logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Eksportprogrammet relanseres

Av Eksportprogrammet relanseres

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Music Norway har evaluert Eksportprogrammet og fornyer ordningen med effekt fra og med 2014.

Eksportprogrammet ble lansert i 2010. Etter en evaluering fornyes nå programmet etter innspill fra bransjen, som ønsker en fleksibel og generell prosjektstøtteordning som skal investere i bransjen og være en romslig ordning for profesjonelle aktører i en internasjonal etableringsfase.

Det nye Eksportprogrammet blir en prosjektstøtte som skal følge et prosjekt i faser fra 1 til 3 år. Forutsetning for videreføring av støtte utover 1. fase er at delmålsetningene er oppnådd. Det kan søkes om 50 000 – 300.000 kroner pr år over tre år. Tilskuddet skal matches av mottagers egne midler.

Music Norway vil sette av to millioner kroner årlig til Eksportprogrammet de fire neste årene.

Les kriteriene her

– Eksportprogrammet er et tiltak for å bidra til forutsigbarhet i en planmessig og internasjonal satsing. Vi har hørt på behovet for en prosjektrelatert støtte, der kriteriene handler mer om selve prosjektet, og ikke bindes opp til konkrete utgifter, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

I evalueringen kommer det frem at ordningen har svart positivt på økt verdiskapning, mulighet til langtidsplanlegging, gitt stabilitet i støtten i en viktig lanseringsperiode, og styrket verdien og kompetansen både hos utøver og støtteapparat.

Uforutsette endringer i planlagt aktivitet har også vist at det er behov for en mer fleksibel løsning.

– Tilskuddsmottakere av Eksportprogrammet må matche søkesum med egen investering. Internasjonal satsing koster. Men når prosjekter ikke kommer seg videre og planene endrer seg underveis, må vi også finne alternative og fleksible løsninger. Det nye Eksportprogrammet løper fra år til år, og blir ikke et 3-årig tilskudd. Søk heller i faser og sett deg konkrete og realistiske målsettinger.

Over tid ønsker også Music Norway å styrke Eksportprogrammet med midler fra flere partnere.

– Vi håper at flere ser verdien av å putte noe i potten etter hvert. I første omgang verdier som kompetanse, mentorer, forretningsplanlegging. Drømmen er jo at tradisjonelt næringsliv ser verdien av å koble seg på kreative industrier. Her tror jeg vi har mye å lære hverandre og gjøre for hverandre for å hjelpe flere norske aktører ut i et internasjonalt marked.

Målgruppen for ordningen er profesjonelle norske utøvere og deres støtteapparat som satser i et internasjonalt marked.

– Ønsket om å tilgjengeliggjøre virkemidler som bidrar til å bygge opp norske selskaper har vært en tydelig fellesnevner i musikklivet. Både utøvere og støtteapparat konkurrerer internasjonalt, og skal vi øke norsk musikkeksport, må inntektsstrømmene også tilbake til Norge.

Eksporprogrammet presenteres under Spellemanndagene i Stavanger fredag 17. januar, samt på et Åpent Hus hos Music Norway fredag 24. januar som annonseres snart. Der presenteres også de øvrige støtteordningene i Music Norway.

Jarle Bernhoft, Lindstrøm, Marit Larsen og Propeller Recordings er i Eksportprogrammet nå.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere