logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Eksportundersøkelsen 2015

Av Eksportundersøkelsen 2015 Publisert: 16. feb, 2016

Bevisst satsing mot bestemte markeder gir høyere inntekter, viser ny eksportrapport.

Music Norway har i samarbeid med GramArt og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) utført en undersøkelse blant norske musikere om eksportvirksomhet. Undersøkelsen er utført av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) høsten 2015.

Les undersøkelsen her: Eksportundersøkelsen 2015

Formålet med undersøkelsen er å få en bedre forståelse av hvordan musikerne selv opererer i utenlandsmarkedet, hvilke samarbeidsavtaler de har, hva de tjener penger på, hvilke markeder de orienterer seg mot og hvorfor, hva som er barrierene for eksport, og hvordan det offentlige virkemiddelapparatet oppleves.

Funn fra undersøkelsen skal supplere kunnskapen om musikkeksport på måter som kan være nyttig for både bransjeaktører og for dem som tilrettelegger for økt musikkeksport. Blant annet finner Eksportundersøkelsen dette:

* Eksportinntektenes andel av totale musikkbaserte inntekter er 74 prosent høyere for musikere med bevisst satsing på bestemte land, enn for musikere uten bevisst satsing mot bestemte marked.

* 56% av eksportinntektene kommer fra livemarkedet. 24% fra salg av innspilt musikk. 20% fra rettigheter. Forventningene til inntektsfordelingen er uforandret om to år.

* 6 av 10 oppgir nettverk som grunnen til eget eksportmarked.

* Mangel på finansiering og mangel på nettverk er de største barrierene for eksport.

* 3 av 4 musikere oppgir at en bedre delingskultur i bransjen vil gjøre det lettere å nå utenlandsmarkedet.

* Eksportinntektenes andel av totale musikkbaserte inntekter er høyere for mannlige enn for kvinnelige musikere. Eksportinntektene fra live-virksomhet er høyere for kvinner enn for menn, mens eksportinntektene fra innspilt musikk er høyere for menn enn for kvinner.

– Mer forskning på musikksekstoren gir en bedre totalbilde, og denne undersøkelsen nyanserer funn fra andre undersøkelser, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway.

– Jeg registrerer at et profesjonelt nettverk og strategisk markedssatsing gir økonomisk uttelling, fremfor nettverk innen musikermiljøer og mindre grad av markedsplanlegging, som gir mer kunstnerisk gevinst. Det er interessant å følge utviklingen i Musikk i tall over tid, og vi ønsker oss en årlig oppdatering av denne eksportundersøkelsen for å avlese ambisjonsnivå, adferd og inntektsstrømmer. Jeg håper jo å finne ut at ambisjonsnivået øker over tid, i takt med den positive utviklingen norsk musikkeksport er inne i, sier Synnes Finnskog.

Dagens Næringsliv har laget sak om Eksportundersøkelsen: Artister opplever millionstøtte som lite viktig

Dagens Næringsliv har tatt utgangspunkt i delen av undersøkelsen (s. 16) som handler om hvor viktig virkemidlene fra Music Norway har vært for å realisere utenlandssatsingen de siste 2 årene. Samtidig som 50% av de spurte mener at Music Norways virkemidler har vært ganske viktig eller svært viktig, svarer 26 prosent at de opplever hjelpen fra Music Norway som ikke viktig eller lite viktig.

– 12% har svart ikke viktig.
– 14% har svart lite viktig.
– 18% har svart verken viktig eller uviktig.
– 24% har svart ganske viktig.
– 26% har svart svært viktig.
– 7% vet ikke.

– Jeg tror dette skyldes en kombinasjon av man opplever ikke å ha fått nok midler, og at man ikke samtidig har brukt rådgivningstilbudet vårt. Vi skal nå analysere alt materialet vi får her for å finne ut hvor vi ikke treffer. Dette er en kontinuerlig prosess for å justere alle virkemidler til å passe til et oppdatert musikkliv, sier Synnes Finnskog til Dagens Næringsliv.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere