logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Én million til eksportsatsinger

Av Én million til eksportsatsinger Publisert: 28. mar, 2014

Seks tilskuddsmottagere jobber mot sterkere internasjonalt fotfeste.

Music Norway har satt av to millioner årlig til Eksportprogrammet som skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norske artister og deres norske støtteapparat.

Les mer om Eksportprogrammet

Av totalt 16 søkere til Eksportprogrammet ble aktuelle kandidater i denne tildelingsrunden kalt inn til personlig intervju med juryen denne uken.

I etterkant av dette var juryens avgjørelse enstemmig om følgende seks tildelinger i Eksportprogrammet:

Nordic Artist Management er tildelt 200 000 NOK for 2014.

Smalltown Supersound er tildelt 200 000 NOK for 2014.

Waterfall Music er tildelt 200 000 NOK for 2014.

MADE Management er tildelt 150 000 NOK for 2014.

Jenny Hval er tildelt 50 000 NOK for 2014.

Up Front Artists er tildelt 200 000 NOK for 2014.

Langsiktighet
Vegard Waske i Up Front Artists har jobbet internasjonalt på managementsiden i over 20 år.

– Først for mine egne hardcore-band på 90-tallet, og utover 2000 tallet for band som Jaga Jazzist, Amulet og JR Ewing. De siste fem årene har vi blant annet jobbet med Serena Maneesh, 120 Days, Lindstrøm og Cashmere Cat. Vi har allerede, grunnet alle årene med akkumulering av nettverk og kompetanse, et veldig godt utgangspunkt for å bygge artister internasjonalt. Men management-arbeid krever langsiktig arbeid og satsning, og man har ingen garanti for at det man investerer av tid vil generere noe. Eksportprogrammet gir oss et fundament til å fortsette med å bygge internasjonale karrierer for norske artister og satse videre på å booke flere norske band og artister fra Norge internasjonalt.

– Hvordan skal dere bruke pengene?

– Til å øke satsningen på internasjonalt management og booking i Europa. Vi sitter også på kompetansen og nettverkene til å kunne gi ut og eller gjøre PR for mer norsk musikk internasjonalt.

– Hvilke artister vil dette komme til gode?

– Vi gjør management eksklusivt på på Cashmere Cat, Serena Maneesh og Lindstrøm. I tillegg er vi inne på co-management siden hos Sandra Lyng og Made In Sane/Atella. I tillegg har vi endel andre produsenter og artister som vi hjelper på litt mer on and off basis. For øyeblikket gjør vi også booking på Nico & Vinz, Kid Astray og Todd Rundgren / Lindstrøm / Emil Nikolaysen i hele Europa, sier Waske.

– Skritt i riktig retning
Det er bra det også satses på forlagssiden, mener Kai Robøle i Waterfall.

– Det er fantastisk at vi nå får muligheten til å løfte fram låtskrivere som vi har jobbet lenge med. Eksportprogrammet kommer til å bety mye for våre dyktige låtskrivere som vi har jobbet tett med gjennom hele del én av vårt låtskriverprogram. Nå ser fram til å løfte dem helt i mål med midlene fra Eksportprogrammet i ryggen.

– Det er også flott at det nå satses på forlagssiden gjennom Eksportprogrammet. Dette har vært en kjepphest for meg i flere år; det må også satses på låtskriverfeltet og musikkforlagene, ikke bare på utøvere eller deres apparat. Det at man nå flytter noe av fokuset over på forlagene er et så absolutt et skritt i riktig retning, mener Robøle.

Målsettingen til Nordic Artists Management (NAM), som blant annet har TrondheimSolistene, Guro Kleven Hagen, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland og Audun Halvorsen i stallen, er å videreutvikle kompetanse innen managementvirksomhet i Norge, og bli det ledende managementet for klassiske artister i Norge og i den nordiske region.

NAM skal blant annet bidra til utvikling av unge, norske talenter, både i form av solister og ensembler, videreutvikle artistlisten, oppnå flere og høyere profilerte internasjonale konsertavtaler for sine artister, utvide antall personell i Norge, åpne kontor i Sverige, og profilere Norge som et senter for kunstnerisk kvalitet.

– Vi vil dele pengene mellom reiser for nettverksbygging, høre nye artister for representasjon og for deltakelse på konferanser, og for utviklingen av vår markedsføring, PR og nettside. Alt dette vil gi oss en mer synlig og fremtredende posisjon i markedsplassen internasjonalt, sier daglig leder Kathryn Naish Hjelsvold.

– Vi jobber for tiden for 14 norske kunstnere som inkluderer instrumentalister, dirigenter, strykeorkestre og sangere. De er i en rekke ulike aldre og stadier av sine karrierer, fra å være i oppstartsfasen til å være etablerte. En av våre viktigste mål med pengene er å utvikle listen videre, med fokus først på dirigenter og konsulentarbeid der en norsk organisasjon ønsker å utvikle en internasjonal profil, sier Hjelsvold.

Tilstedeværelse
MADE Managements målsetninger er å bygge organisasjonen sterkt nok til å håndtere en internasjonal suksess. Midlene fra Eksportprogrammet skal brukes til at Lemaitre-manager Chris Wareing skal ha permanent tilstedeværelse i Los Angeles i perioden, og annen reisevirksomhet for MADE sine medarbeidere i eksportarbeid.

– Vi vil maksimere sjansen for at Lemaitre lykkes med sin lansering på det amerikanske markedet, og la arbeidet få ringvirkninger for andre artister vi jobber med, sier prosjektansvarlig Per Mygland.

Mangler fyrtøy
– Jeg har jobbet i mange år med eksport av Smalltown Supersound-artistene, men mener nå at jeg er klart for en ny fase for selskapet. Vi er klare med gode strukturelle systemer for selskapet og solid kvalitet i bunn. Merkevaren er der, men jeg mangler penger for å få ting til virkelig å blomstre, sier Joakim Haugland i Smalltown Supersound.

– Det er viktig for selskapet å få backing når vi nå skal over i fase II for Smalltown Supersound. Det er kostbart å skulle satse slik vi planlegger å gjøre, og tildelingen fra Eksportprogrammet er perfekt timet sånn sett.

Med et hjemmemarked som er så lite som det norske er det vanskelig å skape et økonomisk fundament for større eksportsatsninger, mener Haugland.

– Målet er at Smalltown skal bli et alternativ til de store internasjonale uavhengige selskapene som er basert i UK eller USA. Jeg vil at Smalltown Supersound skal bli et fullgodt alternativ til selskaper som Matador. Strukturen, kvaliteten og merkevaren er der, jeg trenger litt større rammer for å satse for fullt. Jeg har kanonen, jeg har ammunisjon til den, men jeg har ikke råd til å fyre av!

Smalltowns hovedfokus framover blir samarbeidsprosjektet mellom Lindstrøm, Emil Nikolaisen og Todd Rundgren. Dette er et stort prosjekt som Smalltown har jobbet med i over tre år og som har skapt interesse internasjonalt.

– Smalltown Supersound er et solid varemerke der ute. Det åpner seg noen dører der ute fordi vi har jobbet i mange år med et kvalitetsfokus og fokusert nesten 100% på eksport. Folk skal stole på at det vi utgir representerer kvalitet, og når labelen har den posisjonen den nå har er det også noe nye artister vil ha nytte av fremover, sier Haugland.

Beholde i Norge
– Det som har vært vektlagt i juryen er selskapenes mulighet til fortsatt å beholde aktivitet og rettigheter i Norge, samtidig som de har et sterkt internasjonalt nettverk og investerer i nettverket gjennom mye reiseaktivitet og tilstedeværelse internasjonalt med sitt norske produkt, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway og jurymedlem i Eksportprogrammet.

– Hvis dette programmet kan bidra til at norske selskaper utvikler kompetanse og erfaring, og at dette blir beholdt i norske selskaper, er det en stor verdi for miljøet og bransjen i Norge generelt, sier hun.

Jenny Hval er for tiden i USA på turné og var ikke tilgjengelig for kommentar. Hval har søkt med formål å etablere seg sterkere i USA og Storbritannia knyttet til lansering av sitt neste album.

Fagjuryen i Eksportprogrammet bestod av: Kristin Winsents, Eivind Buene, Ola Haampland, Jarle Savio, Knut Schreiner, Margit Klingen Daams og Kathrine Synnes Finnskog. Joakim Haugland sitter i Music Norways styre.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere