logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– Et viktig virkemiddel for støtteapparatet

Av Pål Dimmen Publisert: 14. feb, 2018

Glenn Larsen, Indianer. (Foto: Gisle G. Stokland)

Bransjetilskudd til møtevirksomhet i utlandet er en effektiv ordning både for å styrke artisters karriere og bransjens nettverk og kompetanse, mener bransjen.

I 2017 opprettet Music Norway Bransjetilskuddsordningen. Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter. Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet.

I denne ordningen har støtteapparatet blant annet mulighet til å søke om reisetilskudd til viktig møtevirksomhet i utlandet på kort varsel. I 2017 ble mer enn 60 slike søknader innvilget.

Blant disse var PR- og management-selskapet Indianer, som søkte om reisetilskudd til møtevirksomhet i forbindelse med tre Pom Poko-konserter i London. På agendaen sto møter med plateselskaper og andre potensielle samarbeidspartnere.

Manager Glenn Larsen mener denne ordningen er et viktig virkemiddel for støtteapparatet rundt artistene.

– Jeg synes det er veldig effektive midler. Vi trenger å reise ut for å få møtt folk ansikt til ansikt, det gir alltid en merverdi. Samtidig viser det seg at det så godt som alltid blir nye kontakter ut av turen som man ikke hadde beregnet, noe som også skjedde denne gangen. For egen del og Pom Pokos del har det vært svært effektive midler uten at midlene nødvendigvis har vært store, sier Larsen.

– Hva ble det viktigste resultatet av reisen?

– Personlig fikk jeg gjennomført planlagte møter og lagt planer fremover med flere involverte, men det ble også flere nye kontakter via de tre konsertene Pom Poko holdt, og som var tilknyttet min reise til London. For bandet sin del ble det på kort varsel satt opp en session med Vevo, noe vi har fått mye igjen for, samt møter med flere av aktørene de jobber med per nå. Og, ikke minst, ble det fart på forhandlingene med plateselskap som vi ønsket.

Pom Poko jobber nå med debutalbumet som trolig slippes i 2018. Bandet har allerede et solid apparat rundt seg, blant annet med agent for Europa, Australia og Asia, samtidig som man snart har agent også for Nord- og Sør-Amerika på plass, røper Glenn Larsen.

Satser på Kina
MER Recordings, som jobber med Alan Walker, var også blant aktørene som fikk tilskudd til møtevirksomhet i 2017. Møtene fant sted i Kina, som for tiden er et viktig satsingsområde for den populære norske EDM-artisten. Målet med reisen var å etablere en tettere relasjon mot selskapets viktigste strategiske samarbeidspartnere i territoriet, samt planlegge fremtidig arbeid.

– Reisetilskuddet har vært svært verdifullt for oss, forteller MER-partner og manager Yonas Aregai.

– Ordningen har gitt oss mulighet til – og oppfordret oss til å ta de møtene og reisene vi nødvendigvis ikke ville hatt mulighet til å prioritere. Vi har nå svært gode muligheter til å etablere MER og våre klienter i nye markeder, og da er det essensielt for den fremtidige veksten at vi lærer å kjenne andre kulturer i en bransje hvor vi stadig blir knyttet tettere sammen, og ikke minst utvide vårt nettverk for nåværende og fremtidige samarbeid, fortsetter han.

Resultatet av møtene med agenter og promotører i Kina har så langt vært nye muligheter for fremtidige konserter og turneer, i tillegg til samarbeid med nye artister og kommersielle aktører i Kina.

– Vi jobber målrettet med flere partnere i blant annet Kina og markedene rundt, for å posisjonere MER og våre klienter som viktige aktører i disse områdene. Nye markedskanaler er allerede opprettet med tett samarbeid fra regionale partnerne, og vi jobber mot å øke merkekjennskapen i disse områdene. Det er en del av en større og mer overordnet strategi for MER som selskap, og de klienter vi arbeider med, sier Aregai.

Dro til Los Angeles
Circle Management ved Cecilie Torp-Holte fikk reisetilskudd til møtevirksomhet både i Los Angeles og London/Stockholm/København. Selskapet representerer artister/låtskrivere som Julie Bergan og Chris Holsten, og satser på å etablere disse internasjonalt.

– På begge disse reisene har vi knyttet nye kontakter og etablert enda tettere bånd med allerede eksisterende kontakter som er og vil være relevante og viktige for våre artister fremover. Vi har fått på plass flere samarbeid med blant annet låtskriving for artistene og også en internasjonal booking-agent for en av artistene i løpet av disse turene. Vi har også lagt veldig gode strategier med samarbeidspartnerne for utgivelse av musikken til artistene, kommenterer Torp-Holte.

Hun mener også at denne ordningen er effektiv for støtteapparatet.

– Reisetilskuddet til bransje gir oss rundt artisten muligheten til å reise ut å treffe folk personlig og bygge nettverk og gode relasjoner for artistene vi representerer. Vi ser dette som vesentlig for å sikre de best mulige avtalene for artistene. En veldig viktig støtteordning for norsk musikkbransje, sier hun

Også manager Alice Berntsen ved Deft Artist fikk reisetilskudd til møtevirksomhet i London. Hun jobber for å etablere bandet SKAAR i UK, og dro til London både for å få nye kontakter og følge opp tidligere relasjoner.

– Det er ikke nok at artistene reiser ut. Bransjen må få oppleve stedene, landene og kulturen for å nå ut best mulig, og det er vanskeligere å gjennomføre uten tilskuddet. Man kan si at tilskuddet støtter artistene indirekte. Det er definitivt effektive midler, men det er essensielt å sikre seg møter i forkant av reisen og tenke gjennom hva man ønsker å vite mer om. Å komme seg ut i byen og delta på konsert, er ellers like viktig, sier hun om ordningen.

For Berntsens del gjorde førte oppholdet til større innsikt og kunnskap om det britiske markedet.

– Jeg fikk også bekreftet SKAARs første konsert i London, som var i høst. Den førte til et møte med produsenten som skal jobbe med bandets debutalbum, gode presseomtaler og konsertanmeldelser, samt interesse for flere konserter i 2018/19, avslutter manageren.

Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog er fornøyd med at ordningen gir gode resultater.

– Music Norway fikk til en øremerket satsing fra Kulturdepartementet for 2 år på nettopp reisevirksomhet for bransjeaktører, og det er veldig gøy å høre hvor effektive små midler kan være for mange! Det har vært et behov i bransjen, og nå finnes det et tiltak som gir umiddelbare resultater. Jeg håper jo også at departementet blir inspirert av å se at satsingen på kreativ og kulturell næring treffer målgruppen, at det styrker den internasjonale konkurranseevnen til norske musikkselskaper og at de derfor prioriterer å opprettholder dette konkrete tiltaket, kommenterer hun.

Ordningen har søknadsfrist den 1. i hver måned. Les mer om Bransjetilskudd her.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere