logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Etterlyser enklere søk og bedre informasjon

Av Etterlyser enklere søk og bedre informasjon Publisert: 09. jul, 2014

Komponistforeningen etterlyser bedre metadata i strømmetjenestene. Wimp er på saken.

Metadata er data om data, eller tilleggsinformasjon om en datafil, om man vil. Søker du på en låt i en strømmetjeneste, er som regel navnet på låten eller artisten enkelt å finne. Men hva hvis man er ute etter å finne et verk fra en spesiell komponist, uten at du kjenner navnet på verket? Eller kanskje tittelen på verket gjerne heter noe slikt som Concierto Para Piano No22 En MI Bemol Mayor. Andante. Da sier det seg selv at et vanlig søk i søkefeltet ikke fungerer optimalt. Samtidig er det vanskelig å finne frem til øvrige bidragsytetre i et verk.

Komponistforeningen, ved styreleder Åse Hedstrøm, mener problematikken ikke er på strømmetjenestenes agenda i tilstrekkelig grad.

– En av hovedutfordringene er at de kun navngir artisten, mens øvrige bidragsytere som for eksempel komponister krediteres gjennomgående ikke. Tidligere har det vært en fast og langvarig praksis for å navngi så vel komponister som andre rettighetshavere til det innspilte verket. Dette skjedde typisk på omslag/cover før overgangen til digital distribusjon av musikk. I tillegg til å være et klart brudd på åndsverksloven, gjør dette i mange tilfeller at det er vanskelig å finne musikken man leter etter, sier hun, og viser til at Wimps nye HiFi-produkt demonstrerer at det er teknisk mulig å tilby mer informasjon om personene som står bak en utgivelse.

– Vi stiller oss derfor uforstående til hvorfor ikke flere strømmetjenester tilbyr dette når de mottar det meste av informasjon fra plateselskapene.

Omfattende jobb
Strategic Partnership Manager for WiMP HiFi, Pål Bråtelund, er ikke uenig med Hedstrøm i at dette er for dårlig i dag.

– Vi i WiMP er her av samme oppfatning som Komponistforeningen. Dette er informasjon som skal være tilgjengelig. Det skal i tillegg være en viktig del av det å finne igjen og finne ny musikk. Vi har et prosjekt gående i WiMP der vi forsøker å vise frem klassisk musikk på en bedre måte. Det er omfattende. Selve datajobben er stor nok i seg selv, men for å liste ut musikk på en annerledes måte enn i dag må vi endre på absolutt alle sider i alle apper og programmer vi har, forklarer Bråtelund.

I mellomtiden forsøker WiMP å bruke de redaksjonelle flatene etter beste evne for å vise frem musikk. Blant annet har selskapet ansatt en egen redaktør for klassisk musikk, den danske tidligere operasangeren Morten Ernst Lassen.

– På den måten holder vi butikken ryddig mens rotet på lageret blir fikset. Neste store steg fra vår side blir å gjøre det mulig å søke på komponist og få et fornuftig søkeresultat. En sentral del av den fornuften er selvsagt at i klassiskverdenen vil man sammenligne ulike innspillinger av samme verk. Vi har troen på at den beste lydkvaliteten og et skikkelig klassisk tilbud åpner strømming opp for en kundegruppe som opplever at det blir stadig vanskeligere å få tak i fysiske produkter, fortsetter Bråtelund.

For Komponistforeningens del bør dette være på plass så raskt som mulig.

– Krediter opphavsmannen i henhold til loven, gjør søkefunksjonaliteten bedre og tilby redaksjonelt tilpasset innhold slik at lytteren lettere kan oppdage ny musikk! Musikkatalogene i strømmetjenestene vokser stadig, og for i det hele tatt å kunne finne fram, trenger vi bedre kreditering og indeksering i tjenestene. Jeg tror også det vil være et økende behov for gode anbefalinger og redaksjonelt styrt innhold.

Dialogmøte
Som en del av arbeidet med kunstmusikkfeltet tok Music Norway initiativ til et dialogmøte mellom Komponistforeningen, klassiske labler og arrangører. Møtet fant sted i WiMPS lokaler i Grensen, og både Pål Bråtelund og redaktør Morten Ernst Lassen var til stede for å forklare nærmere hvordan tjenesten fungerer rent teknisk og hva det jobbes med i kulissene.

– I min jobb med å holde meg best mulig oppdatert på kunstmusikken, er det vesentlig å lytte til musikk. Jeg opplevde til stadighet at jeg ikke fant det jeg søkte etter, måtte gå ut å google, for så å gå inn i streamingtjenesten å søke. Det bør, i prinsippet, være like enkelt for en bruker å finne frem i klassisk som det er å finne frem i uttrykk som blues, men slik er det ikke per i dag. Jeg tok kontakt med WiMP som veldig gjerne ville møte bransjen og prate om hva status og fremdrift er. Jeg kontaktet de mest aktive labelene, organisasjonene Komponistforeningen, NyMusikk og festivalen Ultima og satt opp et dialogmøte, sier prosjektleder Einar Idsøe Eidsvåg ved Music Norway.

Totalt 15 personer fra ni forskjellige selskaper og organisasjoner stilte opp på møtet. Der kom det blant annet frem at WiMP allerede er godt i gang med å forbedre søket på komponister, men at dette er en krevende oppgave som det kommer til å ta opp til fem-seks måneder å få på plass.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere