logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Fagdag med Kygo som case

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 23. mar, 2017

Brak i Bergen setter fokus på musikk og merkevarebygging på lørdag.

Å være artist i dag handler om mye mer enn å bare spille musikk. Hvis du vil lykkes med å nå ut med musikken din må du også ha en god innsikt i markedsmekanismene og hvordan bransjen fungerer.

Sånn introduseres fagdagen, og det er Brak – kompetansesenteret for musikkbransjen i Hordanland og Sogn og Fjordane, som står bak arrangementet, som gjennomføres med pengene som Brak fikk da Kygo ble tildelt Eksportprisen 2015.

– Utgangspunktet for denne fagdagen var at vi ville sette fokus på noen av de mulighetene man i musikkbransjen har for å bygge opp og utnytte egne merkevarer. Ettersom Kygo fikk Eksportprisen er det naturlig at det er det ene caset som presenteres denne dagen, og vi har hatt en god dialog med hans co-manager Jan Bjordal underveis, sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Brak.

Markedsfokus
Programmet er knagget på problemstillinger som hvordan utnytte synergieffekter mellom ulike produkter, spons og lisensieringsmuligheter, brandingsamarbeid, og hvordan være synlig i strømmetjenestene. Fagdagen tar også opp hvordan artister kan skape engasjement og samfunnsbevissthet, og grenselinjene mellom rollen som samfunnsaktør og produktleverandør.

Det ligger store muligheter i å samarbeide med næringslivet i enda større grad, mener Sørensen.

– Hvordan får man til partnerskap som styrker begge parter, uten at det går på bekostning av artisten sin integritet, og gir et større økonomisk handlingsrom til å faktisk lage musikk? I tillegg vil vi belyse artistens samfunnsrolle sett både fra et PR-byrå sitt perspektiv og en artist sitt perspektiv. Og snakke om hvordan norsk musikk som merkevare har etablert seg og et mulighetsvindu på digitale plattformer akkurat nå.

– Vårt ønske er at denne dagen skal gi både musikkbransje og artister et innblikk i hvordan markedsmekanismene fungerer, og inspirasjon til å tenke nytt rundt hvordan man kan inngå partnerskap både nasjonalt og internasjonalt, sier Sørensen.

Fagdagen vil foregå i Olav H. Hauge-rommet på Litteraturhuset i Bergen lørdag 25. mars, fra kl. 11 – 16.

Påmelding er gratis.
Web
Facebook

– Brak sin oppgave er å tilpasse våre kurs og aktiviteter etter den regionale musikkbransjens behov og legge til rette for å utveksle kompetanse. Ettersom artister og bransje jobber stadig mer internasjonalt og etablerer sterke merkevarer er det naturlig at vi lager en fagdag som løfter denne diskusjonen og åpner opp for nye samarbeidsmuligheter, sier Sørensen.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere