logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Første tildeling i Større internasjonale lanseringer

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 26. mar, 2019

Jakob Ogawa (foto: Fredrik Harper)

Fire prosjekter har fått tilskudd i ordningen som erstatter Eksportprogrammet.

Fire aktører har fått innvilget støtte i den nye ordningen Større lanseringer – Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper. De fire aktørene er Paperclip AS, Bokassa AS, Siv Jacobsen AS, og Arctic Rights Management AS.

Vi har tatt prat med Øyvind Grimsgaard, manager i Paperclip, om deres satsning.

– Hva er prosjektet til «team Ogawa?»

– I perioden 2019 og 2020 iverksetter Paperclip lanseringen av Jakob Ogawas internasjonale karriere i USA. Det er en rekke tiltak som skal gjennomføres for å etablere seg i dette markedet og for å kunne skalere prosjektet til et nytt nivå. I prosjektperioden skal vi iverksette og kombinere tiltak i markedet som møtevirksomhet, utgivelser og turnévirksomhet.

– Hvem er med på prosjektet?

– Lanseringsstrategien vil i all hovedsak basere seg på partnerskap i markedet og nettverk. Vi kobler på alle våre samarbeidspartnere som Playground Music, Paradigm Agency og Sacks & Co for tiltakene som skal iverksettes, og alle spiller en viktig rolle og tar ansvar for sine tiltak i planen.

– Hvor skal dere reise?

– Jakob Ogawa har i løpet av det siste året hatt en sterk karriereutvikling internasjonalt med særlig etterspørsel fra USA. Det er allerede et betydelig etterspørselsgrunnlag i markedet, både når det kommer til streaming og konsertvirksomhet, og basert på dette mener Paperclip at det er et sterkt grunnlag for fremtidige eksportinntekter og publikumspotensial i markedet. Derfor satser vi nå, det er perfekt timing for Jakob og oss.

– Hvilke mål har dere satt for prosjektet?

– Lanseringen er ambisiøs, men konkret, og satsningen til Jakob Ogawa i USA i perioden 2019 og 2020 har følgende hovedmålsetting: 3 millioner kroner brutto omsetning fra USA i 2021. Prosjektet har delmålsettinger knyttet til å selge ut minst 80 % av konsertene i 2019 i USA, doble antall månedlige lyttere på Spotify og ha minst 150 ukentlige radioavspillinger.

Dette er tildelingene:
– Paperclip AS, Lansering av Jakob Ogawas internasjonale karriere i USA i perioden 2019 til 2020, 300 000,-

Bokassa AS, Bokassa – Crimson Riders worldwide album launch, 300 000,-

Siv Jakobsen AS, Internasjonal lansering Siv Jakobsen 2019 til 2021, 100 000,-

Arctic Rights Management AS, Arctic Sync, lansering av artister mot syncmarkedet i USA og UK, mai 2019 til mai 2020, 100 000,-

Kommentarer fra juryen
– Det var kjempefine diskusjoner i juryen, og det ble gjort noen tøffe valg. Det var søkt om over 6 millioner, og vi hadde bare 800.000 til fordeling. 1,2 millioner er allerede disponert til det pågående Eksportprogrammet , som nå den nye ordningen Større lanseringer erstatter. Neste år blir det to søknadsfrister og 2 millioner i potten, og det tror jeg både vi i juryen og søkerene gleder seg til, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway og jurymedlem.

– Det spørsmålet vi stiller er hvilken effekt tilskuddet kan gi, og da med tanke på økt salg, økt etterspørsel og økt markedsverdi. Da forventer vi at søknaden kan si noe om statusen nå, at det er en vesentlig etterspørsel til stede, at søkeren har et eksportklart produkt som skal lanseres og at det er partnere som er involvert både på norsk og internasjonal side. Vi vurderer alle tall, budsjetter og promoplaner, for å avklare om lanseringsstrategien er realistisk i forhold til de målsettinger som blir oppgitt. Vi ønsker jo at dette skal gå bra, og ser på tilskuddet som en investering og da forventes det en «return of investment, fortsetter Finnskog.

– Det er fire gode prosjekter som mottok tilskudd, og som vi gleder oss til å følge med på disse. I tiden frem mot neste søknadsfrist, oppfordrer jeg til å oppsøke de andre ordningene som finnes, og å delta på de samlinger og møteplasser som arrangeres. Jeg mener det er viktig å søke både kunnskap, innsikt og penger, og at det er kombinasjonen at elementene som gir effekten. Det skal satses mye når du skal lansere internasjonalt, og hvorfor, når og hvor må være på plass før du investerer. I denne runden var det litt for tidlig for noen, og litt for lite på plass for andre. Jeg er uansett helt sikker på at dette er både prosjekter og artister vi får høre mer fra, avslutter Finnskog.

Jury
Juryen har bestått av et bredt representativt utvalg av erfarne bransjepersoner:
Birgitte Mandelid, Daniel Nordgård, Eivind Buene, Kathrine Synnes Finnskog, Martin Nielsen, Mona Fimreite, og Tonje Peersen.

Les mer om ordningen her, og om retningslinjene og søknadsfrister på stikk.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere