logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Fortsetter å kartlegge konsekvensene av korona

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 09. sep, 2020

Den forrige rapporten fra BI:CCI

BI:CCI og Menon Economics følger opp forrige rapport om konsekvensene av koronakrisen for musikkbransjen.

Tidligere i år tok Musikkindustriens næringsråd (MIR) initiativ til få laget en rapport om koronakrisens konsekvenser for norsk musikkbransje.

Les merBI-rapport: Musikkbransjen hardt rammet

Nå følger BI:CCI og Menon Economics opp med en rapport som er finansiert av Norsk kulturråd. Rapporten vil også redegjøre for situasjonen i de andre kunstfeltene.

Artister og selskaper vil gjennom sine interesseorganisasjoner bli forespurt om å delta i spørreundersøkelsen som danner grunnlag for den nye rapporten.

–  Det er viktig å delta i undersøkelsen for å sikre at vi har et korrekt bilde av hvordan ting står til i bransjen. Det vil hjelpe oss og andre deler av virkemiddelapparatet med å kunne bistå bransjen bedre i fremtiden, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Les mer: Music Norway annonserer midlertidig tilskuddsordning

– Vi har allerede gjort flere grep med våre tilskuddsordninger for å møte utfordringene bransjen står overfor på en så god måte som mulig. Slik vil vi bidra til at norske utøvere og opphavere når ut til sitt internasjonalt publikum og vedlikeholder etterspørselen og den posisjonen norsk musikk hadde i verden i februar 2020. Vi har også etablert midlertidig ordning, AD HOC-COVID19, som et tiltak for å nå ut til de som vil søke midler til ny aktivitet, omstilling og kompetanseheving. Dette tror jeg blir viktig i en periode der vi skal jobbe for at norsk musikkliv holder aktiviteten oppe gjennom hele denne krisen. Vi er klare for å finne nye løsninger, men for å treffe best mulig er vi avhengige av at bransjen bidrar med gjennom å fortelle om sin egen situasjon i undersøkelser som denne, avslutter Finnskog.

I den forrige undersøkelsen kom det frem at aktivitetsnivået bransjen har falt betydelig. Blant annet meldte over 80 % av selskapene og utøverne at de hadde mistet oppdrag som følge av krisen, og at de at mistet betydelige inntekter.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere