logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Frist for Bransjetilskuddsordningen i Music Norway – utsatt fra 1. januar til 8. januar 2018.

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 20. des, 2017

På grunn av mange helligdager i desember.

I 2017 opprettet Music Norway Bransjetilskuddsordningen. Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter.

Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet.

Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Tilskuddsordningen for støtteapparatet har tre kategorier med ulike retningslinjer (se stikk.no/musikk).

Ordningen bidrar med tilskudd til internasjonal promotering av artister og verk, reise- og oppholdskostnader i forbindelse med næringsrettede møter i utlandet, samt til lengre arbeidsopphold i utlandet. I denne ordningen kreves det at selskapet går inn med 50% i egeninvestering.

På grunn av mange helligdager i desember har vi valgt å utsette søknadsfristen fra 1. januar til 8. januar 2018.

Søknadsskjema finner du på www.stikk.no.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere