logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– Hva er strategien til Music Norway nå, spør Frithjof Hungnes i Propeller.

Av – Hva er strategien til Music Norway nå, spør Frithjof Hungnes i Propeller. Publisert: 12. jun, 2014

Hvilken rolle har Music Norway spilt i å løfte frem Highasakite internasjonalt?

I artikkelen – Hvordan bygge en internasjonal karriere? Highasakite bak kulissene – forteller Glenn Larsen og Frithjof Hungnes om hvordan de har jobbet med Highasakite og hvordan de har planlagt det neste året.

Blant målsettingene er at albumet «Silent Treatment» skal gjøre seg gjeldende på årets beste album-lister for 2014, og at bandet skal ha med seg et supportband på turné i USA, på venues med rundt 1000 i publikumskapasitet, om ett år. Highasakite og teamet rundt må fortsatt investere før de kommer dit.

– Hvilken betydning har tilskuddene fra Music Norway hatt?

Hungnes: Vi hadde gjort mindre uten tilskudd, så det har helt klart vært verdifullt. Det vi har gjort med de pengene hadde vi ikke hatt sjans til å gjøre selv. Vi hadde jo holdt på med det vi gjør, for vi kan ikke stå å vente på støtte, men den London Grammar-turneen nå, bare det at vi raskt fikk et tilskudd betød mye. Det hadde vært tøft å få til uten.

Larsen: Det var sop i hop.

Hungnes: Det var veldig viktig å få raskt finansiert opp den turneen. Det har vist seg å bli en veldig verdifull turné som vi får veldig mye ut av både direkte og indirekte. Så det er et typisk eksempel på at Music Norway kan snu seg raskt og er fleksibel.

– Hva har Music Norway bidratt når det kommer til nettverksbygging og rådgivning?

Larsen: Det var mye mer rådgivning i oppstartsfasen i utenlandssatsingen da apparatet mer eller mindre bestod av meg og bandet.

Hungnes: Vi har et ganske bra nettverk nå, men det er også bygd med Music Norway og tidligere Music Export Norway. Det er en lang, lang, lang prosess der vi har jobbet målrettet. Propeller har vært i Music Norways Eksportprogram, som har vært viktig. Det har gjort at vi har blitt presentert for folk der ute, og mye av det som gjelder er å promotere og få Propeller-navnet ut sånn at når vi kommer med Highasakite så blir bandet tatt imot bedre. Men det er en langsiktig og abstrakt måte å jobbe på. Man ser tingene klart først i ettertid.

– Hvor lenge er Music Norway en interessant organisasjon for dere å samarbeide med i forbindelse med Highasakite?

Hungnes: Det er et interessant spørsmål. Sånn som det er nå, er det jo jobben vår å bygge eget nettverk, vi kan ikke hele tiden være avhengig av Music Norway. Dermed er det naturlig at Music Norway er viktigst når vi er i oppbygningsfasen. Når vi kommer til det stadiet vi er på nå, må vi være mer selvstendige og vi skal ha et godt apparat rundt oss. Men Music Norway er selvfølgelig fortsatt viktig på mange måter. Vi er mye på Music Norway-kontoret, og arbeidet som Music Norway gjør sammen med Øya og by:Larm drar vi veldig god nytte av.

Larsen: Jeg har aldri vært på speedmeetings eller arrangementer i regi av Music Norway uten å ha truffet noen jeg fortsatt har kontakt med. Det er svært nyttige verktøy og metoder.

Hungnes: Men det er et veldig viktig spørsmål. Vi har fått mye hjelp, og nå trenger vi enda mer kapital. Vi er i ferd med å legge en plan for hva vi skal gjøre de kommende årene, men vi har ikke finansiert det opp. Da er spørsmålet – hva er strategien til Music Norway? Music Norway er med på å få ting til å skje, men når det skjer ting, hva da?

Fra Music Norway har det kommet opp mot 400 000 kroner i forskjellige tilskuddsordninger til satsingen på Highasakite.

– Finnes det en strategi for å følge opp denne satsingen videre, eller har Music Norway gjort det organisasjon kan?

– Miksen Highasakite, Propeller og Indianer, og det internasjonale nettverket de har bygget og set-up’et de har valgt, har vært veldig interessant å følge med på gjennom hele prosessen, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

– Derfor tror jeg ikke vi er ferdige med hverandre. Men jeg er enig i at vi her har vært inne på et godt tidspunkt. De har hatt et reelt momentum, og vi har svart på de initiativ de har tatt for å komme seg ut i takt med etterspørsel og respons i markedene. Da kan vi også være best, når vi vet hvor du er i løypa, hva du trenger, hvor du vil. God planlegging, realistiske strategier, bra timing – det er mange faktorer som bidrar til at man kan hjelpe til fokusert og målrettet, både med matchmaking, involvering, rådgiving og tilskudd.

– Jeg mener også at en exit-strategi fra tilskuddsordninger er, og bør være, ett av målene i en kommersiell satsing internasjonalt. Vi var inne med midler til flere turneer og promotiltak for Mikhael Paskalev i fjor, mens managementet i år vil legge en strategi der de ønsker at våre felles investeringer skal bidra til at de skal få jobber med nok økonomi i, slik at de ikke er avhengig av tilskudd for å komme seg ut. At de også har tenkt en tanke rundt livet etter tilskudd er klokt, sier Synnes Finnskog.

– Hvilken rolle kan Music Norway spille i den videre karrieren til Highasakite, ved siden av tilskuddene, på det stadiet bandet er på nå?  

– Jeg tror at vi har en bred kompetanse som folkene bak Highasakite kan benytte seg av. Vi tror på denne kronologien; at det norske selskapet reiser ut i forkant og bygger nettverk, gjør en markedsanalyse for sin artist og vurderer deretter når de skal entre. Det er essensielt at det norske støtteapparatet er med i bildet for å sikre en langsiktig prioritering av artisten. Når de etter hvert vurderer nye markeder, kan Music Norway komme inn med sitt nettverk og kompetanse og bidra i oppbygging av nye muligheter i et nytt marked.

Music Norway må bruke erfaringen fra Highasakite-satsingen når det skal tilrettelegges og foreslås næringspolitiske virkemidler for selskaper i denne fasen, mener Synnes Finnskog.

– Vårt virkemiddelapparat er lagt mest til rette for de som har en etterspørsel som det skal responderes på. Per nå har ikke Music Norway økonomiske virkemidler utover de tilskuddsordningene som allerede eksisterer. Men en internasjonal suksesshistorie skapt av norske initiativ åpner nye kanaler og gode muligheter til å posisjonere seg. Jeg tror vi må i dialog med flere partnere, både privat næringsliv og andre norske merkevarer, og ikke minst må det politisk investeringsvilje til i satsingen på kulturnæringer.

– Nå er det 4,3 millioner tilgjengelig i Innovasjon Norge via Kulturrådet, og UD åpnet nylig en ny ordning med 2 millioner i potten. Dette er foreløpig små tilskudd, men det viser vilje til å satse på norske kulturbedrifter med internasjonale ambisjoner, sier Synnes Finnskog.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere