logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Hva kan vi gjøre for deg? Pål Dimmen – tilskudd og forvaltning

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 17. sep, 2020

Pål Dimmen er rådgiver for tilskudd i Music Norway.

Pål administrerer tilskuddsordningen i Music Norway og veileder søkere ved alle typer spørsmål.

Pandemien har snudd norsk og internasjonal musikkbransje på hodet og Music Norway jobber for å tilpasse seg en musikkbransje i endring. Som et ledd i dette ønsker vi å presentere våre medarbeidere, deres oppgaver og hva de kan gjøre for bransjen i en periode der eksportrettet virksomhet fortsatt er mulig.

Pål Dimmen er rådgiver for tilskuddsordningene i Music Norway og forklarer her hvordan tilskuddsbehovene har endret seg i takt med pandemien og hvordan man kan orientere seg i tilskuddene i Music Norway.

Lurer du på noe om tilskuddsordningene?
Kontakt Pål HER for individuell konsultasjon.

– Hvordan har pandemien fått konsekvenser for tilskuddsordningene til Music Norway? 

– Naturlig nok har pandemien fått en del konsekvenser for våre tilskuddsordninger. Det var viktig for oss å gjøre ordningene så fleksible som mulig, situasjonen tatt i betraktning, så det første vi gjorde i mars var å justere Bransjetilskuddsordningen slik at bransjen kunne få behandlet søknader til markedsføringstiltak raskt og effektivt.

Les mer: Mer tilskudd til digital markedsføring 

– I tillegg har vi i samråd med Utenriksdepartementet gjort en rekke tilpasninger i ordningen Reisetilskudd for utøvere og opphavere. I og med at stort sett hele verden er stengt ned, er det så å si umulig å gjennomføre turneer og konserter som før. Vi har derfor åpnet for at også utøvere og opphavere kan søke om PR- og markedsføringstilskudd i denne ordningen. Det er gitt oss stor tillit fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet som har gjort det mulig for oss å å justere tilskuddsordninger så de svarer på de nye utfordringer i markedet, og det kommer hele bransjen til gode.

Les mer: Koronavirus og tilskudd 

– Mye kan skje mellom hovedfristene 1. september og 1. desember, så vi åpner nå for hastebehandling av søknader i Reisetilskuddsordningen. Hvis det dukker opp muligheter for å reise eller gjennomføre en markedsføringsaktivitet på kort varsel, kan man sende inn søknad og ta kontakt med meg for hastebehandling. Søkere må imidlertid være klar over at vi til enhver tid må forholde oss til myndighetenes reiseråd. Derfor innvilges en del søknader med konkrete forbehold om at reiser faktisk kan la seg gjennomføre i tråd med reiserådene.

– For det tredje har vi lansert en ad hoc-ordning som skal stimulere til aktiviteter, omstilling og/eller kompetanseheving i norske musikkselskaper. Tanken er at man skal kunne søke om tilskudd til aktiviteter som ikke dekkes i andre tilskuddsordninger.

Les mer: Ad hoc covid 19-ordningen 

– Hva gjør man vis man har spørsmål om hvordan man søker, kriterier og hvordan søknadsprosessen foregår? 

– Da er det bare å ta kontakt med meg eller Karoline Røed Tønnesen. Vi er tilgjengelige for rådgivning om alle disse tingene.

Kontakt Pål og Karoline HER

– Hvordan forholder Music Norway seg til reisevirksomhet under pandemien i sine tilskuddsordninger? 

– Som nevnt forholder vi oss til myndighetenes reiseråd når det gjelder reisevirksomhet. Men vi håper at hastebehandling vil gjøre det mulig å gjennomføre reiser dersom situasjonen endres mellom søknadsfristene. Vi ønsker også å sikre at norsk musikkbransje får tilgang til viktige digitale møteplasser og konferanser verden over. Man kan derfor søke om delegatpass til slike arenaer.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere