logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Hvordan har digitaliseringen påvirket musikkbransjen?

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 31. okt, 2018

Forfatter Daniel Nordgård.

Daniel Norgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og har har skrevet ny bok om om innovasjoner og disrupsjon i internasjonal musikkbransje.

Daniel Nordgård er Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og har doktorgrad i digitalisering av musikkbransjen

Som forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i kjølvannet av digitaliseringsprosessen har Nordgård nå kommet med boken The Music Business and Digital Impacts – Innovations and Disruptions in the Music Industries.

Nordgård har vært sentral i Kristiansand Round Table Conference som de siste årene har foregått i uken opp mot Sørveiv-konferansen i Kristiansand.

Les mer: Sørveiv Music Summit i Kristiansand

– Hva er Kristiansand Round Table Conference (KRTC) og hvor mange år har det foregått?

– KRTC er et lukket forum for internasjonal musikkbransje, for å diskutere saker knyttet til digitalisering. Det at møtene er lukket, og det at de følger noen regler for sitering, gjør at deltakerne i møtene tillates å prate litt friere rundt temaer som kan være vanskelige. Dette gjelder også ofte i forhold til saker som kanskje ikke harmonerer med ”company policy”. Poenget er at disse rammene skapere friere og mer innsiktsfulle diskusjoner. KRTC begynte i 2007 av Bendik Hofseth og Peter Jenner, som etter et par år også inkluderte meg selv. I dag har vi lagt konferansen inntil Sørveiv, slik at vi kan dra nytte av det teamet som jobber med musikk-konferansen, samt at enkelte KRTC-deltakere også deltar på Sørveiv. En vin-vinn-situasjon, sier Nordgård.

– Boken bygger på diskusjonene i KRTC. Hva er de viktigste temaene som er diskutert der og som vi finner igjen i boken?

– De viktigste diskusjonene i KRTC og som gjenspeiles i boka, er knyttet til musikkbransjens egne strukturer. Det er svært mye tid som brukes til å beskrive og diskutere forhold knyttet til hvordan musikkbransjen er strukturert og hvor dårlig, eller vanskelig, disse strukturene svarer på digitalisering. Det er i det hele tatt ganske fascinerende hvor mye fokus det er på musikkbransjens egne utfordringer, som forklaring på problemer knyttet til digitalisering. I så måte er det ett tema som går igjen, som har vært sentralt gjennom alle årene Rundbordskonferansen har vært gjennomført, og som er helt sentralt i boken min, nemlig utfordringene knyttet til data.

Les mer: Om tilskudd til eksportarenaer

– På hvilken måte skiller Norge seg ut fra resten av verden i denne prosessen?

– Norge skiller seg ikke så veldig mye ut, bortsett fra at vi er tidlig ute i forhold til digitalisering, vi er et lite marked, og vi har relativt godt fungerende institusjoner og organisasjoner. Derfor er også Norge et interessant marked å se på, det gir en pekepinn på hva som vil skje med de andre markedene. På den annen, Norge er ikke et fokusområde for KRTC. Grunnen til at man møtes her skyldes initiativet til Hofseth og Jenner, finansieringen fra Cultiva og Universitetet i Agders initiativ til å lage et masterprogram for music business and management. I utgangspunktet var det ment som et møte for å gi input til utforming av masterprogrammet, men etter hvert har det vist seg at det er et ønske hos alle disse internasjonale aktørene for et sted å kunne treffes for å diskutere litt vriene saker, så da har vi fortsatt å tilby dette foraet, mot at jeg kan forske på det! Og studentene våre kan lytte til det!

– Skal boken lanseres eller presenteres på Sørveiv?

– Nei, dessverre. Jeg var rett og slett ikke sikker på når de trykte bøkene skulle være ferdige, så jeg hadde ikke mulighet til å planlegge det. Jeg satser på å kunne lansere og presentere det ved en annen anledning, ved et annet arrangement!

Nordgård blir allikevel å treffe. Fredag på Sørveiv Music Summit har Kristiansan Roundtable Conference et panel om data. Se hele programmet til Music Summit.

Se showcase-programmet til Sørveiv.

Edvard Olai Brekke Værland i Music Norway vil være til stede på Sørveiv. Music Norway støtter det internasjonale delegatprogrammet ved Sørveiv med 25.000 NOK.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere