logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Hvordan søke tilskudd i Music Norway?

Av Hvordan søke tilskudd i Music Norway? Publisert: 24. sep, 2014

Reisetilskuddsordningen og Promotilskuddsordningen i Music Norway kan tangere hverandre, noe som kan gjøre at det i enkelte tilfeller kan være tvil om hvilken tilskuddsordning man bør søke.

Music Norway mottar også tidvis mangelfulle søknader og budsjetter, og opplever også at det søkes på feil ordning eller utenfor frister.

Det oppfordres til å lese kriteriene for tilskuddene godt.
Promotilskuddsordnigen
Reisetilskuddsordningen

Her gås grensen opp mellom de to ordningene med Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Hva er hensikten med promotilskuddsordningen?
I Promotilskuddsordningen kan du søke tilskudd når du skal markedsføre eller lansere produktet ditt internasjonalt. Dette kan være gjennom kjøp av PR-tjenester, en kampanje eller en showcase. Det er viktig at denne aktivitet støtter opp under allerede eksisterende virksomhet, som for eksempel en turné, en albumutgivelse, eller en showcase for å sikre viktige partnere. Det forventes at det bygges på en beviselig etterspørsel og at det allerede er etablert samarbeidsavtaler der du skal igangsette din promoaktivitet. Omsøkte midler må matches med egeninvestering på minimum 50 prosent.

Case: Plateselskapet Fysisk Format har fått tilskudd til å lansere de nye albumene til Moe og Årabrot i presse i Benelux, England og USA via internasjonale PR-samarbeidspartnere.

Det er også mulig å søke promotilskudd for å få eksperter og journalister til Norge. Det kan lønne seg å ha for eksempel tre viktige folk fra utlandet på en konsert i Oslo, fremfor å sette opp en showcase for et helt nytt publikum ute.

Case: Highasakite søkte om tilskudd til å hente internasjonale partnere til releasekonserten for albumet ‘Silent Treatment’ på Rockefeller.

Synnes Finnskog:
– Jeg tror at promotilskudd er særlig viktig i en fase der noe allerede gjort, og man vil opp på et nytt nivå og skape større engasjement rundt sin tilstedeværelse. Å bare kjøpe tjenester før noe er på plass er ingen garanti for at det øker etterspørsel, så det bør være en del på plass før man investerer ytterligere. Det er viktig å ha konkretisert målsettinger med aktiviteten. Hva forventes det at dette tilskuddet bidrar til for å styrke din internasjonale ambisjon i et definert marked?

– Hva er hensikten med reisetilskuddsordningen?
Reisetilskuddsordningen er Music Norways største og viktigste tilskuddsordning. Den bidrar med tilskudd til reiser i forbindelse med turneer og konserter i utlandet for utøvere.

Case: Reisetilskudd runde tre 2014

Den bidrar også med tilskudd til reiseaktivitet for støtteapparatet, for eksempel når management skal gjennomføre møter for bygge opp et relevant kontaktnett. Også komponister og låtskrivere kan søke reisetilskudd for å drive tilsvarende møtevirksomhet.

Case: Høsten 2013 fikk Up Front Artists Vegard Waske tilskudd til en intensiv jobbeperiode i New York der han fokuserte fullt ut på Cashmere Cat og Lindstrøms aktiviteter i Nord-Amerika.

Synnes Finnskog:
– Det vektlegges også i denne ordningen at alle søknader er konkrete, at møter og avtaler er bekreftet, og at man har et bevisst forhold til måloppnåelse.

– Hva er forskjellen på promotilskudd og reisetilskudd i Music Norway?
I Reisetilskuddsordningen søker du tilskudd til reiseaktivitet i utlandet.

I Promotilskuddsordningen søker du tilskudd til aktiviteter i utlandet som ikke er reise. Unntaket er om showcase er en del av promoaktiviteten.

Synnes Finnskog:
– Generelt vil jeg be alle lese kriteriene godt, det kan hjelpe deg til å formulere det vi etterlyser av informasjon for å behandle søknadene godt. Ofte er det mangelfulle søknader og budsjetter som ikke får tilslag, og at man har søkt på feil ordning eller utenfor frister.

– Hva er viktig før man søker, og når man søker?
Det viktigste er at man har et godt prosjekt, at det finnes konkrete avtaler, er etablert lokale samarbeid, og at det kan bevises en satsing i markedet man søker tilskudd til. Det er viktig at man er søkbar, det vil si at man er et profesjonelt og registrert selskap som søker.

Synnes Finnskog:
– Det er også viktig at man tar egen risiko. Ingen av tilskuddsordningene i Music Norway fullfinansierer et prosjekt, og som hovedregel skal 50% av budsjettet dekkes av egne midler. Vi vil også at du oppgir inntektssiden i prosjektet, som blant annet bekrefter etterspørselen. Det er også lurt å være så konkret i budsjettet som mulig. Fagutvalgene vet hva det koster å fly til Amsterdam eller hva det koster å leie på et PR-byrå i London.

– Hvordan foretas tildelingene i de to forskjellige ordningene?
Det er egne fagutvalg i alle tilskuddsordningene i Music Norway. Fagutvalgene består av medlemmer der en samlet spisskompetanse skal dekke bredden i det norske musikklivet. Medlemmer er oppgitt på stikk.no

Reisetilskuddsordningen har et eksternt fagutvalg som møtes fire ganger i året.

Promotilskuddsordningen er et internt sammensatt utvalg i Music Norway som møtes ukentlig.

Synnes Finnskog:
– Det er viktig at Music Norway har fleksible ordninger som er i takt med et omskiftelig musikkliv. Vi lytter til innspill og prøver å være så behjelpelige vi kan. Med de rammene vi har får i underkant av 50% av søkere tilskudd, og det er vi fornøyd med.

– Jeg tror likevel at det er viktig å søke på rett prosjekt til rett tid, ikke bare å søke fordi muligheten er der. Det har blitt større krav både til oss og til vår oppdragsgiver at vi får mer innsikt i resultatene til tilskuddsmottagere. Så vi oppfordrer søkere til å være konkrete på målsettinger, og rapportere på en eventuell verdiskaping i prosjektet.

– I høst setter Music Norway i gang en analyse av vårt virkemiddelapparat. Skal vi investere i bra ordninger som gir resultat, trenger vi mer innsikt. Vi håper at denne analysen skal vise at vi har relevante ordninger, hva vi eventuelt mangler, og at vi kan formidle dette til politisk ledelse.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere