logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Inntektene i den svenske bransjen har økt med 25 prosent på fem år

Av Inntektene i den svenske bransjen har økt med 25 prosent på fem år Publisert: 19. nov, 2015

Det viser den ferske rapporten Musikkbranchen i siffror.

Musikbranschen i siffror har blitt laget siden 2009. I Norge har tilsvarende rapport blitt laget av selskapet Ramböll siden 2012.

Den siste utgaven av den svenske rapporten, som ble publisert onsdag, måler verdien på inntektene i svensk musikkbransje i 2014, og setter funnene i sammenheng med de fem siste årene.

Her er hovedfunnene:

– Inntektene i Sverige og fra utlandet gikk opp til 8,2 milliarder SEK i 2014, som tilsvarer en økning på 5% sammenlignet med 2013.

– Av musikkbransjens totale inntekter utgjør konsert 51%, opphavsrettslige inntekter 27% og innspilt musikk 22%.

– På fem år, fra 2009 til 2014, har inntektene til svensk musikkbransje økt med 1,6 milliarder SEK. Det tilsvarer en økning på nesten en fjerdedel. Omtrent en halv milliard av denne økningen utgjøres av eksportinntekter.

– Eksporten i 2014 gikk opp til 1,5 milliarder SEK og økte dermed med 29% sammenlignet med 2013.

– Svenske konserter og turneer og utenlands i 2014 innbrakte 421 millioner SEK i 2014. Det sammenlignes med konserteksporten i 2007 som var 726 millioner SEK. Den drastiske minskningen av inntekter i konserteksport indikerer at den svenske musikkbransjen risikerer å miste kompetanse når det gjelder å opprettholde og utvikle et global og eksportorientert musikkmarked, heter det i rapporten.

Tabellen viser det svenske musikkmarkedets inntektsutvikling 2009-2014 (Faksimile fra rapporten)

Det er verdt å merke seg forskjellen i inntektene på det totale inntektsbildet og eksport i 2014. Inntektene fra konsertvirksomhet utgjør 51% av totalen, mens 27% av eksportinntektene kommer fra konsertvirksomhet.

Verdien på opphavsrettslige inntekter utgjør 27% av totalinntekten til bransjen, men 49% av eksportinntektene kommer fra opphavsrett.

Inntektene fra innspilt musikk er prosentverdien på total og eksport omtrent det samme, henholdsvis 22% og 23%.

Les hele rapporten her

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere