logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Vekst 2022: interessen for Norden øker

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 31. jan, 2018

Vekst 2022-rapporten viser at eksportrettet bransje øker aktivitet og ambisjoner for det det nordiske markedet.

På Åpent Hus tirsdag la Music Norway frem hovedfunnene fra Vekst 2022-rapporten. Rapporten følger opp Vekst 2020, som ble publisert i 2016.

Les rapporten her: Vekst 2022 – marked, kompetansebehov og fremtidsutsikter for eksportselskaper

Grunnlaget for rapporten er 53 selskaper med eksportaktivitet, som har svart på en spørreundersøkelse.

Undersøkelsen viser at selskapenes aktivitet og ambisjoner vokser i både etablerte eksportmarkeder og fremvoksende eksportmarkeder.

Behovet for arbeidskraft er økende og det planlegges for nyansettelser. I gjennomsnitt skal selskapene ansette over 4 personer frem mot 2022. Rekrutteringspraksis viser utvikling siden forrige undersøkelse, og viktigste kompetanseområde er engelske språkferdigheter for de som skal ansette.

Respondentene melder om lavere grad av fremtidsoptimisme enn ved forrige rapport, selv om over 8 av 10 selskaper svarer at de har positive økonomiske fremtidsutsikter. Flere enn 1 av 10 selskaper er usikre på sine økonomiske fremtidsutsikter.

Undersøkelsens hovedfunn:

–  Vekst i aktivitet og ambisjoner i Norden. 9 av 10 respondenter har ambisjoner om aktivitet i våre naboland frem mot 2022.

–  Stor vekst i interessen for Sør-Amerika som territorium. Halvparten av respondentene har ambisjoner om aktivitet i Sør-Amerika i 2022, mot 18% i forrige undersøkelse.

–  Eksportrettet bransje forventer 189 nyansettelser de neste 5 årene. 8 av 10 respondenter planlegger ansettelser frem mot 2022.

–  Økning i praktikanter som rekrutteringsmetode. 84% av respondentene planlegger å engasjere praktikanter mot 2022, og ansettelse av praktikanter øker siden forrige undersøkelse.

–  84% av selskapene har et positivt syn på økonomiske fremtidsutsikter. Det er ned fra 92% i forrige undersøkelse. 4% har negativt syn, mens 12% av respondentene er usikre på sine økonomiske fremtidsutsikter.

–  Det er 43% kvinner blant de ansatte i selskapene som har respondert i denne undersøkelsen.

Se tirsdagens Åpent Hus der Music Norway presenterte funnene fra rapporten, presenterte sine virkemidler og planer for 2018.

Åpent Hus: Hvordan blir 2018?

Live stream av Åpent Hus: Hvordan blir 2018?

Posted by Music Norway on Tuesday, 30 January 2018

 

 

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere