logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Jazzahead-satsingen evaluert

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 05. des, 2019

Fra den norske standen på Jazzahead 2019 (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen/Berlinkontoret)

Som en del av den store kultursatsingen i Tyskland i 2019 var Norge fokusland på verdens største jazzmesse i Bremen. Evalueringsrapporten fra Music Norway og Norsk jazzforum er nå klar.

Evalueringsrapporten for Jazzahead-satsingen ble nylig overlevert til Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Les mer: Evalueringsrapport Jazzahead 2019

– Music Norway ønsker å være til stede på internasjonale arenaer der norsk musikkliv bekrefter at det er nyttig og viktig å være. 97% av den rekordstore delegasjonen bekrefter at Jazzahead er en relevant arena. Her møtes beslutningstagere fra hele verden, og at norske aktører er synlig plassert og får mye oppmerksomhet bidrar til flere spillejobber for norske jazzmusikere i utlandet og mer aktivitet i bransjeleddet, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Fokuslandavtalen innebar blant annet at Norsk jazzforum og Music Norway hadde en stor og profilert stand på messen, og at norske artister hadde en egen showcasekveld, Norwegian Night, med til sammen åtte band.

I tillegg booket Jazzahead flere norske artister til festivalprogrammet, hvilket vil si at 120 norske musikere spilte 27 konserter for over 12000 publikummere i løpet av dagene i Bremen.

– Jeg er veldig fornøyd med at så mange utøvere og bransjeaktører fikk ta del i satsingen, og at vi hele tiden har holdt musikken høyest. Dette har gitt oss muligheten til å sette norsk jazz i fokus også her hjemme. Det har vært en satsing som har strukket seg over et helt år, og over mange ulike aktiviteter i Norge og i utlandet, sier Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum.

Les Thomas Strønens betraktninger rundt partnerlandsatsningen på jazzahead! 2019 HER.

Resultater på både kort og lang sikt
En av artistene på Jazzahead-programmet var Karl Seglem, som hadde konsert med sitt eget Karl Seglem Band.

– Eg er ganske sikker på at satsingen hadde og har betydning for meg, bandet og musikken min. Både konkret i form av at eg vart booka til to konsertar i Danmark, det blir første gang eg spelar i DK med bandet, og når ein ser meir langsiktig på det, at vi kan bruka konserten på Jazzahead til å få solgt oss inn fleire og nye stader i Europa. Resultatet er vanskeleg å måla og det vil først visa seg om nokre år. Også viktig at vi klarar å følga det opp. Eg ser ingen grunn til IKKJE å reisa dit igjen våren 2020 for å følga opp ny turne, nytt album og planane for 2020/2021, sier Seglem.

Se konserten til Karl Seglem Band på Jazzahead HER.

 – Hvor relevant vil du si at Jazzahead som møteplass er for den internasjonale jazzbransjen?

– Jazzahead har utvikla seg til å bli den viktigaste og største møteplassen for jazz i Europa. Utvilsamt. På trass av at det er «ei messe» med kjøp og salg, er kvaliteten, nivået på det som blir servert frå scenene veldig høg. Ein skal heller ikkje gløyma at det tyske jazzpublikumet er svært nysgjerrige, opne og lyttande. Det fører til at ein får kjensla av at det er musikken som er i fokus, det viktigaste.

– Det er ikkje alle messer eg har vore på som får til det! Og i det store bildet er jo den europeiske jazzfamilien ganske liten. Så det er ein fin og ganske uformell plass å møta kjente, og ukjente jazzfolk, sier Seglem.

Karl Seglem på Jazzahead 2019. (Foto: Carmen Jaspersen)

– Langt på vei lykkes
67 nye spilleoppdrag ble bekreftet av bransjeaktørene direkte på messen, mens 147 tentative avtale ble inngått, ifølge en undersøkelse utført av Norsk jazzforum og Music Norway i etterkant av festivalen.

Les mer: Bakgrunn Jazzahead 2019

Øvrige resultater viser over 80 medieoppslag med norsk innslag i internasjonale medier, overveiende tyske. Det var 80 norske bransjedelegater til stede, over dobbelt så mange som et normalår, og de gjennomførte nesten 1000 møter på og utenfor arenaen.

– Vi hadde nedsatt mange mål som vi ønsket å oppnå ved å være partnerland på Jazzahead, og det er tilfredsstillende å se at vi langt på vei har lykkes. Når det er sagt er en slik satsing ikke noe som slutter med en rapport, det er fremover vi skal høste fruktene, og nå må vi fortsette å jobbe aktivt for å få norsk jazz ut i verden, sier Gry Bråtømyr i Norsk jazzforum.

Den totale kostnaden for prosjektet kom på 1,8 millioner kroner. Det kan ta lang tid fra en kjøper ser et band til det fører til en reell booking eller platekontrakt. Langtidseffekten er derfor vanskelig å måle så kort tid etter endt prosjekt. Avtaler gjort direkte med musikere er ikke inkludert, men internasjonal interesse vil bli forsøkt fanget opp i musikerundersøkelsene til Norsk jazzforum i 2019 og 2020.

Jazzahead 2019 var et samarbeid mellom Norsk jazzforum, Music Norway, NORLA, Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet, og Den norske ambassaden i Berlin og var en del av den norske kultursatsningen i Tyskland i 2019 som også inkluderte bokmessen i Frankfurt og filmfestivalen Berlinalen.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere