logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– Kunnskap om forretningsutvikling er essensielt for å lykkes

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 29. jun, 2017

FRAM på workshop hos Google Berlin (se byline nederst i saken)

Programmet FRAM Musikk er avsluttet etter halvannet år.

FRAM Musikk er et ledelse- og forretningsutviklingsprogram som Music Norway har gjort i samarbeid med Innovasjon Norge. Programmet startet høsten 2015 og ble avsluttet våren 2017.

Se hvordan FRAM utviklet seg for deltagerne i denne videoen.

Programmet henvendte seg til ambisiøse aktører i musikkbransjen som ønsker å utvikle sitt selskaps konkurransekraft og inntjening, samt utvikle sin personlige kompetanse. Programmet er et pilotprosjekt og er det første store samarbeidet Music Norway gjør sammen med Innovasjon Norge.

Erlend Gjerde, daglig leder i plateselskapet Indie Recordings, deltok i programmet.

– Vi lærte mye om bedriftsutvikling og i løpet av programmet tok vi konkrete grep med bedriften som vi nå ser positiv effekt av. Vi gjorde noen konkrete endringer i prioritering av inntektsstrømmer. Vi analyserte inntektene og allokerte mer tid til de områdene vi ser er mest fremtidsrettet og som var på vei opp, sier Gjerde.

– Vi gjorde også noen konkrete endringer i distribusjons-setup, samt reviderte intern struktur av de ansatte og deres prioritering av arbeidsoppgaver, sier han.

Optimalisering av drift
FRAM Musikk startet med første workshop i oktober 2015. Programmet fortsatte med markedsbesøk til Istanbul i november, og med ytterligere to workshops i Oslo, to besøk til Berlin i 2016, og til Los Angeles i 2017. I tillegg til dette kommer 100 timer med konsultasjon med eksterne spesialiserte rådgivere fra den internasjonale musikkbransjen og næringslivet for øvrig.

Kristine Bjørnstad i management-selskapet U OK? deltok i programmet, mens selskapet var i en etableringsfase.

– Det var veldig nyttig for oss å være en del av dette og være bruke mye tid sammen med andre som har gjort det samme før oss, samt få rådgivning fra eksperter i oppstartsfasen, sier Bjørnstad.

– Vi synes at det har vært en god miks av folk fra forskjellige grener i musikkfeltet. Vi har lært mye om hvordan andre strukturerer sine selskaper, kontrakter, deres visjoner. Alt dette er veldig inspirerende og nyttig når man starter et selskap for fremtiden, sier hun.

Som en del av programmet lå det langsiktig oppfølging av spesialister for den enkelt deltager.

– Per Bang i Maskinen AS og Lone Hegg i Kreativ Industri har vært veldig flinke til å følge opp og prate med oss underveis, selv om vi ikke alltid hadde nok fokus på FRAM. Ekspertisen vi fikk via rådgiving fra Gerhard & Sønn har også vært ekstremt viktig for oss. De hjalp oss med å strukturere og optimalisere driften av U OK? og selskapene vi driver for våre management-klienter, sier Bjørnstad.

Fleksibelt format
Jonas Vebner har prosjektleder for Music Norway. Fram Musikk har vært et av de mest omfattende kompetansehevende programmet Music Norway har vært involvert i.

– Det har vært tilfredsstillende, for ikke å si veldig lærerikt, og kunne følge opp et mindre antall utvalgte bedrifter over en lengre periode med jevnlige fagsamlinger, markedsbesøk samt individuell rådgivning. Bedriftene har vært generøse med egen erfaring og bidratt sterkt inn i programmet.

– Samarbeidet med Innovasjon Norge har vært særdeles godt og vi er takknemlig for at de har vært så fleksible ved designet av programformatet slik at vi best kunne treffe musikknæringen. Det er alltid utfordrende å måle kompetanseheving og da er det ekstra gøy og se de gode tilbakemeldingene på programmet. Vi ser fram til flere slike spissete programsatsinger framover, sier Vebner.

– Bare at det eksisterer programmer som dette sier noe om at man endelig begynner å se på det leddet som ikke er artisten, men det leddet som er ekstremt viktig for artisten. Det er viktig for at noen legger til rette for at artisten kan gjøre suksess og bygge store karrierer, sier program-deltager Silje Larsen Borgan i selskapet Little Big Sister.

FRAM Musikk har tatt utgangspunkt i Innovasjon Norges vekst-program, som er designet til å gi praktisk hjelp i strategi- og ledelsesutvikling, innovasjon og etablering i nye markeder.

– Selskapene har tatt del i et flerbedriftsprogram som skal bidra til å øke norsk eksport. I vanlig prosjekter har Innovasjon Norge kompetanse på de sektorene som vi reiser rundt i verden med. Vi har også utekontorer som gjør den jobben. I dette konkrete prosjektet har ikke Innovasjon Norge den kompetansen som bedriftene fortjener. Når situasjonen var den var det helt naturlig for oss å gå i dialog med Music Norway som har vært en sterk innholdsleverandør og en sikrer av programmets suksess etter vår oppfatning, sier seniorrådgiver Tom Falk Hald i Innovasjon Norge.

– Det var veldig viktig at vi fikk oversatt Innovasjon Norges program til å passe våre bedrifter. Jeg er ganske sikker på at et vanlig FRAM-program hadde føltes mye mer irrelevant uten Music Norways guiding, sier Gjerde.

Nye kontakter og kunnskap om forretningsutvikling
Det jobbes nå med å få til en oppfølging av FRAM under Innovasjon Norges nye Global Growth-program.

– Vi har fått hjelp til å starte et nytt selskap med gode forretningsmessige systemer og strukturer fra oppstart, noe som har lagt et veldig godt grunnlag for år 2 som U OK?, oppsummerer Bjørnstad.

– I tillegg har vi nå mye tettere kontakt med de andre musikkselskapene, samt nye gode kontakter i Tyskland og Tyrkia, sier hun.

– Hva er det viktigste du sitter igjen med etter programmet, Erlend Gjerde?

– En erkjennelse av at «universell» kunnskap om forretningsutvikling er essensielt for å lykkes – også i musikkbransjen.

Deltagere i FRAM Musikk var: Amanuel Kidane (GR:OW), Morten Andreassen/Silje Larsen Borgan (Little Big Sister), Frithjof Hungnes (Propeller Recordings), Kai Robøle (Waterfall Music), Erlend Gjerde (Indie Recordings, Name Music & Publishing), Kristine Bjørnstad (U OK?), Martin H. Schilde (Toothfairy Label & Management), Trond Tornes (Phonofile) og Glenn Larsen (Indianer).

Resultater fra programmet:

9/9 melder om økt eksportaktivitet fra 2015 til 2016

9/9 har økt bemanning ila FRAM-programmet

8/9 melder at programmet «i stor grad» har styrket strategisk internasjonalt markedsarbeid

9 nye relevante internasjonale handelskontakter i snitt per selskap

8/9 har inngått strategiske samarbeid med andre selskaper i programmet

Bildebyline:
F.v. Martin Schilde, Tobias Teigen (Toothfairy), Tom Falk Hald (Innovasjon Norge), Frithjof Hungnes (Propeller), Kathryn Naish (Nordic Artist Management), Adil Svendsen Laatyaoui, Truls H. Nergaard (Waterfall), Kristine Bjørnstad (U OK?), Silje Larsen Borgan (Little Big Sister), Lone Hegg (Kreativ Industri), Trond Tornes (Phonofile). Foto: Jonas Vebner.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere