logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Må ha tilgang på privat kapital

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 20. mar, 2017

Jørn Dalchow i daWorks. (Foto: Hilde Wahl)

I en kronikk foreslår Jørn Dalchow nye låneordninger for at norske selskaper kan vokse i takt med norske artister, låtskrivere og produsenter.

I en kronikk på NRK Ytring skriver Jørn Dalchow, daglig leder for daWorks Records og daWorks Music Publishing, at norske artisters suksess i utlandet ikke kommer norsk musikkbransje til gode.

– Gjennom å inngå avtaler med utenlandske aktører overdrar norske låtskrivere og artister deler av rettighetene sine, slik at mye av inntektsstrømmen aldri kommer tilbake til Norge og norsk bransje. Dette undergraver den vekstmuligheten vi nå ser i vår hjemlige norske musikkindustri. Det er synd, for vi er helt avhengig av økede eksportinntekter i årene som kommer for å utvikle bransjen videre, skriver Dalchow.

Les kronikken her: La oss få ta del i suksessen

Hovedårsaken til at norske artister og låtskrivere velger å inngå avtaler utenfor Norge, skyldes oftest finansiering, i følge Dalchow.

– I konkurranse med internasjonale musikkforlag og plateselskap om kontrakter, er ofte de norske aktørene underfinansiert. Ved inngåelse av internasjonale avtaler med attraktive talenter, er det normalt å utbetale forskudd til disse på fremtidig inntekter. Dette skal gi låtskrivere og artister økonomisk pusterom til å utvikle karrieren sin før inntekter er generert.

Forskuddene kan ligge på noen hundre tusen til flere millioner kroner for de aller største talentene med internasjonalt potensial, skriver Dalchow. Her må norske selskaper kunne delta i budgivning med internasjonale konkurrenter. Det er det ikke mange som kan i dag, skriver han.

Dalchow mener at skal vi være med å sikre at de norske musikkrettighetene blir liggende i Norge, må vi få på plass låneordninger og annen finansiering som gjør at næringen reelt kan konkurrere. Dalchow foreslår at det kan skje gjennom en kombinasjon av private og offentlige midler hvor flere aktører går sammen.

Les også: – Mange slags investorinteresse

– Sender råvarer ut av landet
Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, mener kronikken til Dalchow er viktig.

– Sammen med Kunnskapsverket har vi nettopp fullført en kartlegging av behovene til 20 av de selskapene som vi har inne på programmer som er utviklet spesielt for eksportklare bedrifter. Det mest sentrale funnet er at disse selskapene ikke ønsker seg flere tilskuddsordninger, men tilgang til kapital gjennom lån, sier hun.

Les mer om kartleggingen her: Bedre tilgang til lånekapital

– Det vil bidra til en ytterligere profesjonalisering der selskapene selv eier, forvalter, og tar risiko basert på norske rettigheter. Det bekrefter også at systemet per i dag ikke tilrettelegger godt nok for en bransje med voksesmerter. Den største utfordringen akkurat nå er, som Dalchow påpeker, tilgang til kapital som gjør det mulig for selskapene å beholde rettigheter på norske hender. Vi har talent som hele verden vil ha, men vi sender de som råvarer rett ut av landet og sitter igjen med lite eller ingen rettigheter og dermed store tapte inntekter, sier Synnes Finnskog.

Les også: Mer privat kapital = mer norsk musikkeksport

I regjeringens satsning på kreativ og kulturell næring ligger blant annet 30 millioner kroner til en lånegarantiordning plassert hos Innovasjon Norge.

Les også: Innovasjon Norge må tilkpasse seg de kreative

– Det er helt essensielt at disse plasseres ut til bransjespesifikke fond som har relevant kompetanse – i vårt tilfelle for musikkselskaper. Music Norway kan bidra med kompetanse. TONO burde kunne håndtere et slikt fond for eksempelvis forlagsbransjen. Jeg er enig med Dalchow at norsk musikkbransje lekker som en sil, og vi har manglet kultur og historikk for å bygge opp bransjestrukturer som kan håndtere både talentutvikling og kommersiell forvaltning, sier Synnes Finnskog.

Music Norway har jobbet strategisk med å i større grad tilrettelegge for å profesjonalisere norsk musikkindustri så de kan møte konkurransen fra internasjonale selskaper og gi norske utøvere og opphavspersoner en avtale i Norge med et norsk selskap.

– Så lenge kompetansen og finansieringen ikke er tilgjengelig her, har jeg forståelse for at man signerer en avtale der man ikke bare får forskudd, men kanskje også markedsinnsikt og et internasjonalt nettverk på toppen. Derfor jobber vi mye med å tilføre musikkselskaper markedskompetanse og nettverk, men også vi ønsker oss andre muligheter for selskapene etter at de har tråkla seg gjennom hele tilskuddssystemet, sier Synnes Finnskog.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere