logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Mer tilskudd til digital markedsføring

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 18. mar, 2020

Nye justeringer av retningslinjene for bransjetilskudd.

Virusepidemien setter norsk musikkbransje med internasjonale planer og ambisjoner i en vanskelig situasjon. Både inntekten og muligheten til å møte og kommunisere med et internasjonalt publikum er borte over natten.

Music Norway oppfordrer norsk musikkbransje til å opprettholde arbeidet sitt og aktivitetene sine mot det internasjonale musikkmarkedet. Vi justerer derfor retningslinjene i bransjetilskuddsordningen i en avgrenset periode for å stimulere til kontinuitet og fremdrift.

Les mer: 12 tips til utøvere og opphavere

Music Norway vil bidra til at prosjekter som kan sikre at norsk musikk blir synlig og hørbar på digitale plattformer og i andre rom og kanaler blir gjennomført i denne perioden som ligger foran oss. Vi vil bidra til å sørge for at norsk musikk og kultur deltar på de arenaene som nå må erstatte live-scenene, møteplassene og festivalene.

– Det vil bli mindre reising og oppsøkende aktivitet i en tid fremover, og vi vil derfor omdisponere våre søkbare bransjemidler for å reise ut, til andre relevante ordninger. I all hovedsak vil dette dreie seg om markedsføring av norsk musikk internasjonalt, samt promotering av norsk musikk i internasjonale kanaler som radio, strømmetjenester, YouTube og sosiale medier – både eksisterende kanaler og nye som nå oppstår, uttaler Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Det vil bli økt konkurranse om oppmerksomheten til publikum på digitale flater, og Music Norway ønsker bidra til å vedlikeholde og styrke norsk musikk på de flater der de kan nå sitt internasjonale publikum mens vi venter på at kulturarenaene skal gjenoppstå, avslutter Finnskog

Justerte retningslinjer – Mars til Mai 2020

Bransjetilskuddsordningen har vanligvis søknadsfrist én gang i måneden. Dette endres nå til at vi tar imot søknader fortløpende, og behandler søknader ukentlig. Første søknadsfrist er fredag 27. mars. Deretter hver fredag frem til 1. mai. Etter dette vil vi fortløpende vurdere situasjonen.

Ordningen har maksimum søkesum på 100.000 kr. I denne perioden kreves IKKE 50% egeninnsats som vanlig. I stedet kan man inkludere interne arbeidsutgifter i søknadsbeløpet (se under).

Du kan søke om blant annet:

– Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart for å promotere din musikk på digitale flater.

– Kjøp av annonsering i internasjonale mediekanaler (online, radio, print).

– PR-kampanjer i sosiale medier.

– Utgifter i forbindelse med prosjektplanlegging (bistand fra eksterne internasjonale konsulenter, advokater, osv.).

– In-house arbeidsutgifter spesifikt til prosjektet (50% av utgifter i prosjektet med et tak på 25 000,- NOK vurdert opp mot estimert arbeidsmengde og tidsperspektivet for prosjektet). Dette bør enkelt redegjøres for i søknaden og blir vurdert av fagutvalg.

– Eventuelle nye former for digital formidling av musikk internasjonalt.

Vi minner om at formålet med ordningen er å bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter.

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer flere artister, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge og som utvikler artister, musikere, solister, låtskrivere og komponister. Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til internasjonal etterspørsel og internasjonale samarbeidspartnere som investerer økonomisk i prosjektet.

Artist og/eller produksjon som skal markedsføres må kunne vise til norsk og internasjonalt salg, strømming eller radiospilling. Medieinteresse og/eller etterspørsel skal dokumenteres.

Søknadene bør inneholde en innholdsbeskrivelse av prosjektet, informasjon om utøverne/deltagerne, formidlingsmåtene/distribusjonen og målgruppene, samt et enkelt budsjett med oversikt over kostnader, inntekter og evt. andre finansieringskilder.

Alle søkere må oppfylle gjeldene kriterier og retningslinjer. Se stikk.no.

For søknadsveiledning og spørsmål, kontakt pal@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Søknadsskjema her

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere