logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Mest penger fra Danmark

Inntekter fra opphavsrettigheter øker fra Danmark. Over seks millioner kroner kom fra nabolandet i sør til TONO i 2012.

Som vi tidligere har formidlet mottok opphavsrettsorganisasjonen TONO avregninger for 27,9 millioner kroner fra sine søsterselskaper i utlandet i 2012. Samtidig gikk 161,3 millioner kroner fra TONO og ut av landet.

Inn

I den rykende ferske årsrapporten for 2012 kommer det frem fra hvilke markeder pengene kommer inn til TONO, likedan hvilke land TONO avregner til i 2012.

Danmark (KODA) er det landet som har avregnet den høyeste summen til rettighetshavere i TONO. I 2012 var summen på 6,7 millioner kroner, som er en økning fra 5,3 millioner i 2011. I 2010 var summen overført fra KODA på 5,5 millioner kroner.

Fra Sverige (STIM) kunne rettighetshavere i TONO innkassere 4,5 millioner kroner i 2012, mot 4,8 millioner i 2011 og 4,5 millioner i 2010.

Tyskland representerer den tredje største inntektskilden for rettighetshaverne i TONO. For 2012 betyr det 3,6 millioner kroner, tilnærmet det samme som i 2010. I 2011 var inntektene på 3,9 millioner kroner.

PRS i England har sendt 2,8 millioner kroner til TONO mot 1,5 året før og 0 i 2010. Samtidig er tallene fra USA på nedadgående trend der TONO mottar avregninger fra to selskaper; ASCAP og BMI. Summene er henholdsvis 764 883 kroner mot 877 469 i 2010, og 170 202 kroner mot 303 617 kroner i 2010.

Finland, Frankrike, Nederland og Japan er øvrige land som avregner over én million kroner til TONO i 2012.

Ut

TONO avregnet hele 59,7 millioner kroner til STIM i Sverige for 2012. TONO presiserer at avregningen til STIM i vesentlig grad er angloamerikansk repertoar som følge av at dette repertoaret er subforlagt i Sverige. Dette tallet er mindre enn 2011 da det var på hele 774,4 millioner kroner, mens det i 2010 var omtrent det samme som i 2012.

Til Danmark ble det avregnet 6 millioner kroner mot 6,8 året før.

For Tyskland er tallene 3,8 millioner, hvilket er en nedgang på én million kroner mot 2011. Til henholdsvis Frankrike og Canada ble det avregnet 6,1 og 2,6 millioner kroner i 2012.

Videre ble det avregnet 39,5 millioner direkte til PRS i England, mens 17,8 gikk til ASCAP og 15,4 til BMI i USA.

Australia (1,8 mill.) og Østerrike (1 mill.) er øvrige land som har fått avregnet over én million kroner fra TONO i 2012.

For flere tabeller og øvrige presiseringer henvises det til TONOs årsrapport som ligger på denne linken.

(Foto: sxc.hu)

 

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere