logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Ally hjelper norske orkestre med digital strategi

Av Christian Gran Svenningsen Publisert: 26. jun, 2019

Deltakerne fra venstre: Lars Petter Hagen (Oslo-Filharmonien), Fred-Olav Vatne (Oslo-Filharmonien), Patrick Ross (Music Ally), Einar Idsøe Eidsvåg (Music Norway) Euishin Kim (Det Norske Kammerorkesteret), Jonas Vebner, Kathrine Synnes Finnskog, Per Erik Kise Larsen (Det Norske Kammerorkesteret). Foto: Christian Gran Svenningsen.

Gjennom fire kurs har Music Ally bidratt til å heve norske orkestres kompetanse på digital markedsføring.

Siden oktober 2018 har Music Ally og Music Norway arrangert fire workshops/samlinger med Det Norske Kammerorkester (DNK) og Oslo-Filharmonien (OFO) for å bedre deres strategier på digitale plattformer slik at de kan nå ut til enda flere.

Patrick Ross er «Senior Vice President» for digital strategi i Music Ally, og sammen med Jonas Vebner og Einar Idsøe Eidsvåg fra Music Norway har de organisert og arrangert samlingene, hvor Ross har stått for den faglige delen.

Ross er godt fornøyd med hvordan gruppen har utivklet seg siden oppstarten i fjor.

– Vi startet med et utgangspunkt som var at de hovedsaklig ønsket å lære mer om Spotify, men vi lærte sammen at det var andre viktigere kanaler der ute, og så hva deres behov egentlig var. De er eksperter på sitt felt som er klassisk musikk, og vi kan det digitale. Sammen har vi funnet frem til nye strategier som kan brukes i det klassiske feltet, sier Ross.

Lært om nye tiltak
Gjennom kursene har de blant annet vært innom digital markedsføring i sosiale medier og på YouTube på et begrenset budsjett. Første samling i oktober var en introduksjon for å gå i dybden på de ulike plattformene som finnes der ute, og deretter har de gått mer i dybden.

– Samlingene har vært interessante og intense. MusicAlly har brukt samlingene til å gå grundig gjennom mulighetene for en rekke digitale plattformer. Gjennomgangen av mulighetene på video- og strømmetjenester var spesielt nyttig for oss, sier nettredaktør i Oslo-Filharmonien Fred-Olav Vatne.

– Music Ally gjennomførte en «digital helsesjekk» før første samling og kom med en rekke forslag til hvordan vi kunne optimalisere de ulike digitale kanalene våre. Mellom samlingene har vi tatt i bruk mange av forslagene, og på de siste samlingene har vi kunnet stille spørsmål om utfordringer vi har støtt på underveis, legger han til.

Flere verktøy i kassa
Tirsdag ble det satt strek for serien med samlinger, hvor gjengen blant annet gikk gjennom detaljerte digitale strategier. Etter fire workshops har de funnet frem til nye muligheter.

– En enkel løsning er å si at man må ansette flere, men det er lettere sagt enn gjort. Her har vi gått inn for å maksimere mulighetene, gitt det de har budsjetter og tid til. På den måten har vi derfor jobbet med å forstå hva de trenger, for så å vise de verktøyene som er tilgjengelig til å gjøre akkurat det, sier Patrick Ross.

Etter workshopene kan informasjons- og markedsansvarlig Euishin Kim i Det Norske Kammerorkester ta med seg nye redskap tilbake på jobb.

– Det har vært utrolig gøy å få gå i dybden på ulike digitale plattformer med så dyktige folk fra Music Ally. Samlingene har vært informative og innholdsrike med mye bra tips som vi kan jobbe videre med. Det blir spennende å se hvordan implementeringen av de ulike grepene kan gjøre en forskjell både i kvaliteten og bredden i det vi leverer fremover, sier Kim.

– Hva har dere lært underveis?

– Noe av det mest interessante var å få bredere perspektiv på og innsikt i både eksisterende samt potensielle publikummere, og hvordan vi på en effektiv måte kan komme i kontakt med dem. Det har også vært nyttig å få tilgang til diverse markedsføringsverktøy som vil hjelpe oss videre.

Patrick Ross fra Music Ally i siste workshop. (Foto: Christian Gran Svenningsen)

Lærer av metoder fra andre felt
Gruppen har blitt introdusert til nye måter å eksponere seg på digitalt, men de har lært mer om hvem publikumet er og hvor de kan nås. Ifølge Ross er klassisk musikk den fjerde mest populære musikksjangeren i verden når det kommer til streaming, noe som betyr at det finnes et stort marked for norske orkestre der ute.

– Den tredje mest populære måten å lytte til klassisk musikk på er gjennom YouTube så vi ble enige om å fokusere mye på det de siste samlingene. Det krever litt ekstra arbeid med YouTube, men desto mer er det for de å hente der.

– Kan man overføre metoder fra andre sjangre til klassisk musikk innen digitale strategier?

– Det er ikke alltid mulig å overføre direkte, men metoder kan oversettes eller omformes til å kunne brukes i den klassiske verden. Vi har speilet og sammenlignet det man gjør i pop-musikken og klassisk musikk for å vise hvordan det kan overføres eller oversettes til å kunne brukes av orkestrene.

– Vi har sammen prøvd å definere deres produkt, hvem lytterne er, og hvor de kan nås. Som nevnt, kombinere vår digitale forståelse og deres kunnskap om det klassiske feltet for å vise at du kan bruke de samme redskapene, men på en annen måte til å nå nye lyttere i det store markedet som finnes der ute, legger han til.

Les rapporten til MIdiA Research om klassis musikk og streaming her

Har sett en progresjon
Under hver samling har deltakerne hatt en personlig samtale med Music Ally for å høre hva de har gjort og hvordan det har gått siden sist de møttes.

– Gjennom samtaler lærte vi av hverandre. De trodde de visste hva de trengte, men etter å ha fått en introduksjon til de ulike verktøyene og et innblikk i hvordan andre bruker de, så vi begge at YouTube for eksempel var en plattform som hadde større potensiale for dem, forteller Ross.

Ross er veldig fornøyd når han ser tilbake på progresjonen de har hatt siden start.

– De har virkelig tatt tak i dette. Målet vårt i Music Ally er at man skal snakke på et høyere nivå neste gang man møtes, og det har vi fått til. De har tatt prinsippene videre til utførelse, som har ført til at spørsmålene fra deltakerene ble vanskeligere og vanskeligere for hver samling. Nå har de kunnskapen og redskapene til å være kreative.

Deltakeren fra Det Norske Kammerorkester, Euishin Kim har allerede satt i gang nye strategiske tiltak etter å ha vært med på samlingene.

– I både planleggingen og gjennomføringen av markedsføringstiltak, prøver vi å legge inn ekstra arbeid i å teste ut og finne nye løsninger. I tillegg hjelper det oss å bli mer bevisst på hvilke tiltak vi mener virker best for oss og vår virksomhet, sier Euishin Kim.

Det samme gjelder for Oslo-Filharmonien og Fred-Olav Vatne.

– Vårt digitale arbeid har til nå stort sett hatt som fokus å lage godt innhold. Det blir ikke mindre viktig fremover, men vi så også verdien av å heve kompetansen i bruken av selve plattformene, så innholdet vårt får bedre vilkår for å nå flere. Med større kjennskap til plattformer som f.eks. Youtube, kan vi nå med større selvtillit satse på godt innhold i disse kanalene, sier Vatne.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere