logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway møter komponisten

Av Pål Dimmen Publisert: 31. mar, 2017

(Foto: Ted C/Freeimages.com)

Music Norway drar Norge rundt for å møte komponister. Neste uke venter Trondheim.

Music Norway startet i 2016 arbeidet med å reise rundt i Norge for å møte og informere norske komponister om vårt mandat, våre virkemidler, våre tilskuddsordninger og vårt arbeid.

I november 2016 besøkte vi norske komponister på Vestlandet i samarbeid med Norsk komponistforening. Responsen fra møtet var udelt positivt. Allerede første søknadsrunde etter møtet erfarte vi flere søknader fra komponister med internasjonal virksomhet.

– Dialogmøtene er for å informere, men også for at norske komponister kan komme med synspunkt på behov og virkemiddel for hvordan deres musikk bedre kan nå ut internasjonalt, sier Lisbeth Medbøe Risnes ansvarlig for Music Norways tilskuddsordninger.

Music Norway omstrukturerte nylig tilskuddsordningene for å øke mulighetene for alle i musikkbransjen. Blant annet har vi etablert en egen ordning for artist/opphaver. I tillegg har vi styrket behovene til støtteapparatet, noe som kan bidra til at norsk støtteapparat kan følge artistene/opphavere ut, og være deres partner både lokalt og internasjonalt. Music Norways erfaringer med reisestøtten til utøvere/opphavere bekrefter at en aktiv og synlig tilstedeværelse ute skaper flere muligheter for våre musikere og komponister.

Sammen med prosjektleder innenfor kunstmusikk, klassisk, samtid, impro, avantgarde og elektronika, Einar I. Eidsvåg reiser hun til Trondheim 4. april for å møte komponister, mastergradkomponister, lærere og professorer ved NTNU i Trondheim.

Einar Eidsvåg sier at han gleder seg til møtet i Trondheim.

– Jeg kommer til å fortelle om gjennomførte og pågående prosjekter på feltet. Jeg håper vi kan føre en konstruktiv dialog om hvordan vi i fellesskap kan sette norsk nykomponert musikk på dagsorden for ensembler og orkestre rundt om i verden.

Etter hvert slik møte tas konstruktive tilbakemeldinger som sammenfaller med Music Norways mandat tilbake til hovedkontoret for videre drøfting. Music Norway vil også avholde tilsvarende møter i Tromsø og på Østlandet i tiden fremover.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere