logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway presenterer: Eksportbloggen

Av Music Norway presenterer: Eksportbloggen Publisert: 01. apr, 2014

Foto: sxc.hu

Hvorfor Eksportbloggen?

Music Norway skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk, og bidra til øke interessen for og bruken av norsk musikk i alle sjangre.

Som en del av dette ønsker Music Norway å kaste lys over og ta pulsen på eksportrelaterte problemstillinger i det vi kaller Eksportbloggen. I Eksportbloggen ønsker vi å åpne for en konstruktiv diskusjon rundt utfordringene den eksportrettede delen av bransjen opplever i det daglige, og de større og overordnede spørsmålene som er knyttet til rammevilkårene for virksomhet i utlandet.

Eksportbloggen skal være en plattform der Music Norway inviterer bransjeaktører til å bidra i kronikkform, og et sted det feltet har mulighet å foreslå kronikker og temaer på eget initiativ. Det er flere mål med Eksportbloggen. Ett av dem er å løfte norsk musikkeksport høyere på agendaen, et annet er et ønske om at Eksportbloggen kan bidra til å heve det generelle kunnskapsnivået om det komplekse eksportfeltet. Et tredje mål er at Eksportbloggen kan bidra til å synliggjøre meningsforskjeller på en konstruktiv måte og kaste lys over hvordan norske aktører i forskjellige sjangre og sektorer praktiserer sin virksomhet i utlandet.

Eksportbloggen skal også være et sted for diskusjon rundt hvordan Music Norway forvalter sitt mandat og sine virkemidler. Sammen med andre arenaer Music Norway er tilstede på, som norske og internasjonale bransjetreff, konserter og showcaser, Åpent Hus, debattpaneler, og andre fora, ønsker vi at Eksportbloggen kan bli en kilde til å vite mer om hvordan Music Norway på best mulig måte kan innrettes for å legge til rette for eksport og internasjonal profilering av norsk musikk.

Carl Kristian Johansen er redaktør for Eksportbloggen. Forslag til kronikker kan sendes til carlkristian@musicnorway.prod07.dekodes.no

 

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere