logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway søker praktikant til London

Av Music Norway søker praktikant til London Publisert: 31. jan, 2014

istock

Som praktikant på UK-kontoret får du anledning til å jobbe i et av verdens mest framtidsrettede, innflytelsesrike og krevende musikkmarkeder.

Music Norway ble etablert 2. januar 2013, og har som formål å legge til rette for eksport og internasjonal profilering av norsk musikk.

Music Norway har umiddelbart behov for en praktikant til London-kontoret.

Praktikanten vil få god oversikt over den eksportrettet delen av norsk musikkbransje, samt innblikk og kunnskap om det britiske markedet og dets særegne mekanismer. Du vil også være tilstede på flere av de viktigste møteplassene for britisk musikkbransje.

Stillingen fordrer en evne til å jobbe selvstendig da dette er kun er et satelittkontor uten administrasjon og ikke har samme anledning til oppfølging som ved et større selskap. Du må være forberedt på at arbeidsdagen varierer fra uke til uke – med både innhold, lengde og arbeidsmengde, og du må også være innstilt på og av og til arbeide ut over vanlig arbeidstid. Mye arbeid skjer via epost. Praktikanten vil bli bedt om å undertegne en konfidensialitetsavtale.

Arbeidsoppgaver som praktikant vil blant annet bestå av:
•    Assistere leder for UK kontoret
•    Forvalte MNs virkemidler (backline/hotelavtaler, promostøtte m.m.)
•    Individuelt prosjektarbeid
•    Redaksjonelt arbeid på MN UKs nettsider
•    Koordinere MN UKs sosiale medier
•    Ansvar for koordinering av innholdsproduksjon i samarbeid med ambassaden.
•    Evaluering og rapporteringsarbeid
•    Research
•    Tilrettelegging ved besøk og arrangement i regi av MN i UK
•    Deltakelse på ledende musikkonferanser som the Great Escape m. m.
•    CRM- arbeid
•    Forfallende arbeid

Ytterligere informasjon om Londonkontoret finnes her.

Periode
Det er ønskelig at praktikanten minimum binder seg til en 6 måneders periode (inkl. gjensidig prøveperiode på 1,5 mnd). Vi forsøker som regel å få til en overlapp med eksisterende praktikant. Det er tatt høyde for at praktikanten må hjem til Norge for å delta i obligatorisk undervisning samt norsk ferie. Det er midlertidig viktig at dette meldes inn tidlig.

Kontoret har en fleksibel arbeidstid, men prøver å opprettholde en kjernetid mellom 10.00am og 6.00pm som det er forventet at praktikanten overholder. I prøvetiden opererer vi med en kjernetid fra 11.00am- 5.00pm.

Praktikantstillingen er lønnet med kr 5000/mnd, samt arbeidsrelaterte utgifter (reise, relevante tlf. utgifter o.l). Utover dette må reise og leveomkostninger dekkes av praktikanten selv. Praktikanten er også forventet å finne bosted på egen hånd.

Londonkontoret ønsker tiltredelsen snarest mulig. Det er foretrukket om personen allerede er bosatt i UK, men ingen forutsetning.

Ved ytterligere spørsmål knyttet til praktikantstillingen ta kontakt med Nina Finnerud ved Londonkontoret. Søknad sendes også direkte til Nina Finnerud på nina@musicnorway.prod07.dekodes.no

Mer informasjon om Music Norway finnes her.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere