logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway strategi 2013 – 2016

Av Music Norway strategi 2013 – 2016 Publisert: 30. mai, 2014

iStock

Dette er en artikkelvisning av strategidokumentet. Det finnes også som pdf på Music Norways faste sider under Om MN-fanen.

Musikk Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og var i drift fra 2. januar 2013. Music Norway mottar et årlig driftstilskudd i statsbudsjettet på 21 millioner kroner. I tillegg forvalter Music Norway tilskuddsordninger for 5 millioner kroner for Utenriksdepartementet. Music Norways overordnede målsetting er at så mye som mulig av midlene skal komme norsk musikkliv til gode.

Stiftelsens formål

– Music Norway skal legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk.

– Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre.

– Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Visjon og målsettinger

I et globalisert musikkmarked i kontinuerlig endring er det behov for kompetente kjentfolk. Music Norway er norsk musikkbransjes internasjonale støttespiller og tilrettelegger. Vår verdi og styrke ligger i vårt nettverk, vår kompetanse og våre ressurser.

– Music Norway skal være en samlende organisasjon for den profesjonelle norske musikknæringen.

– Den kreative musikknæringen skal bli en attraktiv og omdømmebyggende næring.

– Music Norway skal bidra til at erfaringer fra aktivitet i utlandet styrker næringen hjemme.

– Sammen med den norske musikkbransjen skal Music Norway skape internasjonale suksesshistorier.

Strategi 2013 – 2016

Music Norways strategi er basert på de behov, tiltak og målsettinger den profesjonelle musikknæringen spiller inn på årlige innspillkonferanser og sektormøter. Innspill og dialog med musikklivet bidrar til å samle og identifisere behov som presenteres i en årlig tiltaksliste for politisk ledelse. Music Norway skal jobbe i takt med en dynamisk og kreativ bransje, og legger årlige handlingsplaner som bygger på vår langsiktige strategi.

Music Norway skal være en effektiv, strukturert og målrettet organisasjon.

Music Norway vil tilby relevante og fleksible virkemidler i takt med profesjonalisering og globaliseringen av norsk musikkliv.

Music Norway vil investere i tiltak for å styrke infrastruktur og rammevilkår for norske selskaper.

Music Norway skal jobbe strategisk med å bygge nettverk og øke kompetanse på internasjonale markeder der norsk musikkliv er og ønsker å være til stede.

Music Norway skal kartlegge og formidle markedskunnskap på nye og potensielle markeder for norsk musikkliv.

Music Norway skal bidra til å etablere faktabasert data om norsk musikkliv som grunnlag for å legge reelle strategier rundt internasjonal satsing.

Music Norways kommunikasjonsstrategi skal formidle kunnskap, erfaringer, nettverk, virkemidler og ressurser for de som satser planmessig i utlandet.

Music Norway skal promotere og ha oppdatert kompetanse på norsk musikk og norske aktører internasjonalt ovenfor internasjonal musikkbransje og media.

Music Norway vil stimulere til rekruttering og innovasjon i musikkbransjen.

Music Norway vil stimulere den positive utviklingen for norske låtskrivere, og har etablert et langsiktig fokus på låtskrivere og produsenter.

Music Norway vil etablere en mentorordning for musikknæringen.

Music Norway skal ta initiativ og bidra både i kultur- og næringspolitisk sammenheng på vegne av norsk musikkindustri.

 

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere