logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways lyser ut tilskudd til låtskriversamlinger

Av Pål Dimmen Publisert: 19. okt, 2017

SongFarm var blant campene som fikk tilskudd i forrige runde (Foto: Erlend Buflaten/Music Norway)

Blir fast ordning via Stikk.no. Første søknadsfrist 1. desember.

Music Norway har gjennom en årrekke støttet opp under initiativ som styrker norske låtskrivere og produsenter. I 2016 lanserte Music Norway en pilotordning på tilskudd til låtskriversamlinger og samarbeid (song camps) for profesjonelle norske låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artistprosjekter. Formålet var å sette profesjonelle norske låtskrivere og produsenter sammen med internasjonale meritterte låtskrivere/produsenter.

Her kan du lese om hvilke prosjekter som fikk tildelt midler i 2016.

Ordningen gjøres nå om til en fast søkbar ordning på vår søknadsportal Stikk.no, og vil ha fire søknadsfrister i året, i likhet med reisetilskuddsordningen og arrangørtilskuddsordningen. Første frist for å søke om tilskudd til låtskriversamlinger blir 1. desember. Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader. Arrangøren bør vise til tidligere avholdte låtskrivercamper og resultater.

Hvem kan søke?
Arrangører av en større samling for profesjonelle norske låtskrivere og produsenter hvor det inviteres inn internasjonale profesjonelle låtskrivere og produsenter.

Arrangøren må vise til erfarne partnere, hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant, og hvilken retning og marked det siktes mot. Arrangøren må ha innsikt i formatet og evne å gjennomføre og kvalitetssikre en slik samling iht. retningslinjer og målsettinger.

Hvem er arrangementets målgruppe (deltakere)?
Profesjonelle norske låtskrivere, produsenter og komponister som skriver for andre internasjonale (artist)prosjekter og/eller låter til pitching (låter som skal presenteres for relevante artister/prosjekter). Deltakerne på arrangementet skal ta utgangspunkt i norske profesjonelle låtskrivere/komponister som holder et internasjonalt nivå.

Hvorfor ønsker vi å styrke denne type arenaer?
Samlingene stimulere norske produsenter, norske låtskrivere/låtskrivermiljøer og norske studioer til å utforske muligheter innen låtskriving, komponering og produksjon av musikk. Dette er et tilbud til et internasjonalt nettverk som man ønsker å trekke til Norge for å samarbeide med våre produsenter/låtskrivere/studio.

Det er også et mål å hindre utflagging og stimulere eksportmulighetene fra dette feltet.

Mål og mening.
Låtskriversamlingene bidrar til å øke samarbeidet mellom profesjonelle norske låtskrivere, produsenter og komponister og internasjonalt meritterte låtskrivere/komponister.

Det er et mål å få låtene utgitt av en internasjonal artist og/eller en internasjonal utgivelse på et høyt nivå.
Vi tror også på å showcase norske studiofasiliteter for internasjonale samarbeidspartnere og øke aktiviteten i norske studioer.

Summen av alt bidrar til å øke eksporten av norsk musikk og øker etterspørselen etter norske opphavere.

Andre steder du kan søke om tilskudd hvis du skal ut i verden og co- skrive:
NOPA kan kontaktes om låtskriverprosjekter ved Tine Tangestuen (tine@nopa.no). NOPA har lansert en ordning for prosjektmidler til låtskriverworkshops, som du kan lese mer om her.

Her kan du som musikkforlegger søke om låtskriverprosjekt hos Musikkforleggerne: http://www.musikkforleggerne.no/musikkforleggernes-stipend-2/

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere