logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikk i tall – hva ble sagt i media?

Av Musikk i tall – hva ble sagt i media? Publisert: 07. mai, 2014

Rapporten Musikk i tall ble offentliggjort i slutten av april og fikk bred dekning i norsk presse.

Rapporten ble laget av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, og vi gjør et forsøk på å oppsummere medieomtalen.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Nøkkeltallene:
– Den norske musikkbransjen omsatte for 3,086 milliarder kroner i 2012.  Det er 611 kroner per nordmann, som fordeles på 304 kroner på konserter, 158 kroner på opphavsrett og 149 kroner på innspilt musikk.
– Sverige for omsatte 6,358 milliarder kroner i 2012, inkludert en eksport på 993 millioner kroner. Det er 665 kroner per hode.
– Danmark omsatte for 3,829 milliarder kroner, som er 683 kroner per hode.

Det norsk tallet fordeles slik:
– Billettinntekter: 1,536 milliarder kroner
– Inntekter fra opphavsrett: 796 millioner kroner
– Salg av innspilt musikk: 754 millioner kroner
– Eksport av musikk: 247 millioner kroner

Music Norway publiserte et eget sammendrag av rapporten, som kan leses her. Dagen etter skrev Daniel Johansson, forsker og analytiker hos Musikförläggarna og på Musikindustrin.se, et innlegg til Eskportbloggen.

Johansson mener at funnene i rapporten kan tolkes negativt i sammenligning med Danmark og Sverige, siden Norge har mindre inntekter i kategoriene rapportene har målt; innspilt musikk, opphavsrett og konsertinntekter. Johansson peker på inntektene fra opphavsrett som den store forskjellen mellom Norge og Sverige, og trekker også frem det «svake» lokale repertoaret inntektsmessig i Norge. Allikevel; 7 prosent av den totale omsetningen kom fra eksport i Danmark mot 8 prosent i Norge.

Johansson ser lyspunkter utenfor rapporten og legger fram tall som viser at Norge ligger fremst i Norden, også foran Sverige, når det kommer til inntekter fra innspilt musikk per capita i årene etter 2012.

Eksportfokus – sammenligningen med Sverige
– Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som ikke har vært der før. Den vil gjøre det enklere for bransjen å planlegge målrettede tiltak, sier Christin W. Krohn, en av tre konsulenter som har laget rapporten, til NRK i denne saken. Dagsrevyen kjørte sak på rapporten 23. april.

Eksporttallet er fokus hos NRK. Krohn bemerker at Norge ligger etter sine naboer og at det er et uforløst potensial i norsk eksport. Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway sier til NRK at Norge fortsatt har en lang vei å gå før vi er like suksessfulle som våre svenske naboer, men at vi er store internasjonalt i nisjesjangre som jazz, opera og black metal.

– Men den rosa elefanten i rommet er at vi ikke er like gode som svenskene til å lage kommersiell popmusikk, sier Finnskog.

Jarle Bernhoft forklarer forskjellen på Norge og Sverige på denne måten til NRK.

– De har en infrastruktur opparbeidet fra ABBAs dager og har klart å utnytte den effekten. Det ligger også i den svenske kulturen helt fra Bernadottes tid å være koblet til utlandet. De har stolte kulturtradisjoner, mens vi ennå er en ung nasjon.

«Bedre enn fryktet»
Klassekampen skriver på sin side at funnene i rapporten tyder på at det kanskje ikke står så dårlig til i Norge som mange har fryktet.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) mener undersøkelsen viser at musikkbransjen er blitt voksen og bør tas på alvor som en kommersiell næring.

– Det er interessant å se hvor mange penger som er i produksjon og framføring av musikk. At musikk ikke bare er kulturpolitikk, er også noe politiske myndigheter bør ta inn over seg, sier Rian til Klassekampen.

MFO mener folk i musikkbransjen må bli flinkere til å tenke som entreprenører, og at utdanningen må styrkes på dette området.

– Framtidige kunstnere må også få utdanning i det å være selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker også et skarpere blikk på lover og avtaleverk, som ikke er tilstrekkelig tilpasset situasjonen for kunstnere og kulturarbeidere, sier Rian videre.

Ser fremover
Aftenposten skriver, under tittelen Musikkeksporten kan akselerere, at Sverige er verdens tredje største musikkeksportør, etter USA og Storbritannia, og fokuserer også på eksporttallene i rapporten.

Bjørn Rogstad i Universal Music Norge gir denne kommentaren.

– Mest av alt viser rapporten likevel hvor raskt den norske musikkbransjen nå faktisk beveger seg. Dette som i 2012 var et trist kapitel er nå i kraftig akselerasjon, og jeg er 100 prosent sikker på en rapport for 2014 vil vise helt andre tall.

Rogstad har banket på utrolig mange låste dører i utlandet med norsk musikk. Slik er det ikke lenger. Der man for få år siden måtte rope etter oppmerksomhet, er norsk og nordisk musikk nå høyt oppe på radaren hos den globale musikkbransjen, skriver Aftenposten.

– Som et samlet Norden står vi mye sterkere. Det vil bety at eksporten vil øke mer og mer, og om noen år puster vi svenskene i nakken, spår Bjørn Rogstad, som mener Norge kvalitetsmessig er på høyde med de beste i US og UK, og at det er kort vei fra Norge og ut nå. Det plateselskapet som klarer å utnytte posisjonen best, vil ta en stor del av den stadig økende kaken, mener Rogstad.

År null
I Dagsavisen kaller Krohn i Rambøll rapporten en nullpunktsmåling.

– Dette er første gang dette gjøres, og det er en nullpunktsmåling som danner grunnlag for framtidige målinger slik at man kan utvikle en statistikk. Videre viser rapporten hvordan vi ligger an i forhold til nabolandene. Vi er ikke dårligst på alt, men heller ikke best i noe, sier Krohn.

Dagsavisen tar også tak i eksporttallene og sammenligner med Sverige. Synnes Finnskog sier her at det er naturlig å ta en diskusjon om norskandelen i kjølvannet av rapporten.

– I fjor lå norskandelen på strømmet musikk på 12 prosent, mens svensk musikk i Sverige hadde en andel på omtrent 40 prosent. I Norge ga vi ut 800 plater, mens i Sverige ga de ut 400. Vi må ta inn over oss at vi konkurrerer med internasjonale artister, også i Norge. Og jeg tror vi må bli flinkere til å forstå at vi jobber med kommersielle produkter, samtidig som det er snakk om kunstnerisk kvalitet. Det ene vasker ikke vekk det andre.

Metodekritikk
Ballade.no stiller flere kommentatorer seg kritiske til metodene og analysene som er foretatt i rapporten.

Daniel Nordgård, universitetslektor og forsker ved Agderforskning, mener det er flere store mangler i analysene.

– Blant annet klarer de ikke å skille ut norskandelen. Dette er en vanskelig oppgave, men den er desto viktigere. Og når rapporten ikke gjør det, hadde jeg håpet at den sa noe om hvorfor den ikke gjør det.

Ballade refererer også til Erik Brataas, daglig leder i Phonofile, fra paneldebatten etter rapportfremleggelsen.

– Som initiativ er dette bra, men metodikken er ikke helt på plass. Vi har ikke blitt spurt om å levere tall, og det forteller meg at det er en jobb igjen å gjøre. Jeg savner også eksporttall fordelt på land. Dette er det interessant for bransjen å vite mer om, sier den daglige lederen i Phonofile, aggregatoren som omsatte for 52 millioner kroner i 2012.

I Ballades andre artikkel om rapporten, Et nybrottsarbeid, svarer blant annet Ellen Aslaksen, forskningsleder i Kulturrådet, på kritikken.

– Det tallmaterialet som kommer fram i «Musikk i tall» gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved pengestrømmene i bransjen. Ikke minst blir dette viktig dersom vi klarer å etablere en årlig måling.

– Vi har ingen umiddelbare planer om å utvide denne statistikken til en pengestrømsanalyse. Med «Musikk i tall» har vi fått et tallmateriale som er sammenlignbart med tallene fra Sverige og Danmark. En pengestrømsanalyse vil ikke gi de samme mulighetene. En pengestrømsanalyse er også et mer omfattende arbeid som det vil være vanskelig å etablere som en årlig foreteelse. Dermed mister man også muligheten til å se utviklingen i musikkbransjen over tid, noe vi tror er noe av det mest verdifulle med denne typen statistikk, sier Aslaksen til Ballade.no.

Disse publikasjonen har også omtalt rapporten Musikk i tall:
KultMag
Musikknyheter
Dagbladet
Avisa Hordaland
Stavanger Aftenbladet
Trønder-Avisa

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere