logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkbransjen er tallfestet

Av Musikkbransjen er tallfestet Publisert: 24. apr, 2014

Verdien på norsk musikkeksport i 2012 var 247 millioner kroner, ifølge rapporten Musikk i tall.

Rapporten, utarbeidet av Rambøll Management Consulting, viser at den norske musikkbransjen eksporterte for 247 millioner norske kroner i 2012. Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning, som var på 3,086 milliarder kroner samme år.

Bransjen er målt i tre kategorier, som er innspilt musikk, opphavsrett og konsertvirksomhet. Eksportverdien i de tre kategoriene er 78 mill. på innspilt musikk, 66 mill. på opphavsrett, og 103 mill. på konsertvirksomhet.

Eksportmarkedet
Sverige eksporterte musikk til en verdi av 993 millioner kroner i 2012 (total verdi 6,358 milliarder NOK), Danmarks eksporttall for samme år er 265 millioner norske kroner (totalt 3,829 NOK). De samlede eksportinntektene i Sverige utgjør 16 prosent av den totale omsetningen, mens i Norge og Danmark utgjør eksportinntektene henholdsvis 8 og 7 prosent.

Sverige har et sterkere eksportmarked enn Norge og Danmark. Det er særlig eksportinntekter fra opphavsrettslig materiale som utgjør forskjellen mellom landene. Sverige eksporterte for 87 prosent mer enn den norske musikkbransjen når det kommer til opphavsrettslig materiale i 2012. Norge eksporterte opphavsrettslige verk for 66 millioner kroner, Sverige for 505 millioner kroner. Dette utgjør henholdsvis 13 og 53 kroner per innbygger.

Hjemmemarked
I Norge omsatte musikkbransjen for totalt 2,840 milliarder kroner i 2012. Billettinntektene utgjør den største andelen av omsetningen med 1, 536 milliarder kroner, noe som tilsvarer 50 prosent av den totale omsetningen i bransjen. Inntekter fra innspilt musikk og opphavsrettslig materiale utgjør henholdsvis 754 og 796 millioner kroner.

Omsetningen i Sverige er på 5,364 milliarder NOK og Danmark 3,563 milliarder NOK. Danmark har den høyeste omsetningen per innbygger med 636 kroner, etterfulgt av Norge med 562 kroner per innbygger og Sverige med 561 kroner per innbygger.

De største forskjellene mellom landenes omsetningsnivå i hjemmemarkedet ligger i inntekter fra opphavsrettslig materiale og konsertvirksomhet.

Danmark er det landet som har høyest inntekter på opphavsrettslig materiale med 1 277 millioner kroner, etterfulgt av Sverige med 1 161 millioner kroner og Norge med 730 millioner kroner. Fordeler man denne omsetningen per innbygger har Danmark med sine 228 kroner nesten dobbelt så høye inntekter på opphavsrettslig materiale som Sverige med 121 kroner, mens Norges inntekter på dette området tilsvarer 145 kroner per innbygger.

Sverige har den høyeste omsetningen på konsertområdet med totalt 3,058 milliarder kroner, etterfulgt av Norge med 1, 433 milliarder kroner og Danmark med 1, 258 milliarder kroner. Det vil si at i gjennomsnitt brukte en svensk innbygger 320 kroner på konsert i 2012, tilsvarende brukte en danske 225 kroner, mens gjennomsnittsnordmannen brukte 284 kroner.

Tilnærmet likt per hode
I et skandinavisk perspektiv ligger omsetningen i den norske musikkbransjen omtrent på samme nivå som omsetningen i Danmark, og på omtrent halvparten så mye som omsetningen i Sverige.

Ser man imidlertid omsetningen i forhold til antall innbyggere, ligger de tre landene tilnærmet likt. Av de skandinaviske landene skårer Norge ikke dårligst, men heller ikke best, på noen av de tre områdene som er kartlagt i denne analysen, heter det i rapporten.

Musikkbransjen i tall er resultatet av et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Musikk i tall 2012
Musikbranschen i siffror 2012
Dansk musikstatistik 2012

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere