logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkbransjen i Norge vokser

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 17. des, 2019

I følge rapporten Kunst i tall 2018 økte inntektene til norsk musikkbransje med 2,8% i 2018, men Music Norways direktør er i tvil om rapporten gir et godt nok bilde eksportinntektene til Norge.

Kunst i tall 2018 rapporten er laget av Rambøll Management Consulting på vegne av Kulturrådet.

Rapporten viser at musikkbransjen i Norge er i vekst. De totale inntektene økte med 2,8 prosent til 5,02 milliarder kroner i 2018. Eksportandelen av dette 357 millioner kroner. Det er en økning fra 348 millioner i 2017, og tilsvarer en vekst på ca 4 prosent.

Les rapporten her

Inntekter fra utlandet
De samlede inntektene til musikkbransjen i Norge fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 357 millioner kroner i 2018. Dette inkluderer eksportinntekter fra innspilt musikk, honorarer fra
konsertvirksomhet i utlandet, samt opphavsrettslige inntekter som er samlet inn av organisaorganisasjoner utenfor Norge og overført til aktører i Norge.

Videre står det i rapporten «at inntekter som er generert utenfor Norge og som tilfaller selskaper/aktører i Norge er medregnet. Eksporten som presenteres i rapporten representerer en kjerne av bransjens virksomhet og favner således ikke alle inntekter den norske musikkbransjen står for i utlandet. For eksempel er ikke enkeltavtaler som «norske» artister, låtskrivere og produsenter har med utenlandske selskaper, medregnet. Inntekter til norske aktører med selskaper utenfor Norge, er heller ikke medregnet.»

Usikkerhet og sammenligningsgrunnlag 
Til flere av tallene er det knyttet noe usikkerhet, og sammenligningsgrunnlaget mellom ulike år er noen steder begrenset.

Eksportinntektene fra salg av innspilt musikk er sammenligningsgrunnlaget svekket av endringer i Nordic Copyright Bureaus avtalegrunnlag i 2014 og 2017. Forfatterne skriver at det er usikkerhet knyttet til tallene fra 2014-2018 og at de vurderer tallene som underestimert.

Konsertinntektene fra utlandet dekker heller ikke all aktivitet i utlandet, men vurderes å gi et bilde av utvikling og trender innen konsertvirksomheten i utlandet.

Opphavsrettsinntektene fra utlandet beregnes ut i fra inntekter som overføres fra utlandet via norske vederlags- og opphavsrettsforvaltere. De innebefatter derfor ikke inntekter som går direkte til norske opphavere fra utenlandske aktører.

– Det er fint å se at eksportinntektene øker, men jeg ser at det er knyttet en del usikkerhet og forbehold til tallene noe som gjør at jeg er i tvil om denne rapporten gir et godt nok bilde av eksportinntektene til Norge. Samtidig består den også av beregninger som Rambøll selv vurderer som underestimater. Det er synd, siden denne rapporten er premissleverandør for tilstanden i musikkeksportsektoren, har innflytelse på andre rapporter, samt for politikkutforming og tiltak for feltet, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Synnes Finnskog etterlyser at undersøkelsen tar for seg flere inntektsstrømmer, som for eksempel inntekter direkte til opphavere fra selskaper i utlandet, merchandise-inntekter, og finansinntekter som er generert av eksportvirksomhet, som for eksempel utbytte fra et datterselskap i utlandet som blir overført til Norge.

Eksportinntektene fordeler seg slik:
Innspilt musikk: 94 millioner, vekst på 12% fra 2017-18.
Konsert: 159 millioner, omtrent uendret siden 2017.
Opphavsrett: 104 millioner, vekst på 6% fra 2017-18.

Innspilt musikk i Norge
De samlede inntektene fra innspilt musikk i Norge i 2018 var 959 millioner. Inntektene i 2017 var 977 millioner, en nedgang på 3 prosent.

Konsertinntekter i Norge
De samlede inntektene fra konsertvirksomhet i Norge utgjorde 2,81 milliarder kroner i 2018, en oppgang fra 2,66 milliarder i 2017. 

Rettighetsinntekter i Norge
De samlede opphavsrettslige inntektene til den norske musikkbransjen utgjorde 893 millioner kroner i 2018. Inntektene i 2018 er 4 millioner mindre enn i 2017.

Konsertinntektene fra Norge sto for 60 prosent av de totale inntektene i 2017. Inntektene fra innspilt musikk og opphavsrettslige vederlag i Norge utgjorde henholdsvis 21 og 19 prosent i 2018, ifølge rapporten. Eksporten står for 7 prosent av de totale inntektene.

Et samlet norsk kunstfelt
Utover musikk tar rapporten for seg litteratur, visuell kunst og scenekunst. Totalomsetningen for feltene var 14,2 milliarder kroner i 2017, og fordelt slik:

Musikk: 5 milliarder
Litteratur: 6,1 milliarder
Visuell kunst: 1,9 milliarder
Scenekunst: 1,2 milliarder

Rapporten Kunst i tall 2018 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet. 

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere