logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkbransjen vokser, viser Kunst i tall-rapporten

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 04. des, 2018

Onsdag den 5. september la Rambøll Management Consulting frem rapporten Kunst i tall 2017 på Lillehammer Kunstmuseum.

Rapporten viser at musikkbransjen i Norge er i vekst. De totale inntektene økte med 7 prosent til 4,889 milliarder kroner i 2017, en økning på 338 millioner kroner fra 2016. Eksportandelen av dette 348 millioner kroner. Det er en økning fra 321 millioner i 2016, og tilsvarer en vekst på ca 8 prosent.

Les rapporten her

Kategoriene
Inntektene er fordelt i fire hovedkategorier:
– innspilt musikk i Norge
– konsertinntekter i Norge
– rettighetsinntekter i Norge
– inntekter fra utlandet

Inntekter fra utlandet
De samlede inntektene til musikkbransjen i Norge fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 348 millioner kroner i 2017. Dette inkluderer eksportinntekter fra innspilt musikk, honorarer fra
konsertvirksomhet i utlandet, samt opphavsrettslige inntekter som er samlet inn av organisaorganisasjoner utenfor Norge og overført til aktører i Norge.

Videre om står det i rapporten om eksportinntekter «at inntekter som er generert utenfor Norge og som tilfaller selskaper/aktører i Norge er medregnet. Eksporten som presenteres i rapporten representerer en kjerne av bransjens virksomhet og favner således ikke alle inntekter den norske musikkbransjen står for i utlandet. For eksempel er ikke enkeltavtaler som «norske» artister, låtskrivere og produsenter har med utenlandske selskaper, medregnet. Inntekter til norske aktører med selskaper utenfor Norge, er heller ikke medregnet.»

Eksportinntektene fordeler seg slik:
Innspilt musikk: 101 millioner, noe som tilsvarer perioden 2014-2016.
Konsert: 152 millioner, vekst på 7 prosent mot 2016.
Opphavsrett: 95 millioner, gjennomsnittlig vekst på 20 prosent i perioden 2012 til 2017.

Om eksportinntekter fra konsertområdet står det i rapporten «at denne statistikken vil en del av de «norske» aktørenes inntekter ikke fremkomme. Som nevnt innledningsvis beregner vi kun inntekter til norsk-registrerte selskaper. Eksempelvis ser vi at Kygos heleide og britiskregistrerte selskap hadde
inntekter tilsvarende 98 MNOK fra ulike opptredener i 2017. Kun en andel av disse overføres til registrert selskap i Norge. I denne statistikken er kun inntekter til hans norskregistrerte selskap, og vår vurdering av andelen av konsertrelaterte inntekter, medregnet.»

Videre om økningen i de opphavsrettslige inntektene står det i rapporten at det gjenspeiler økt bruk av musikk fra norske opphavspersoner i utlandet. Dette skyldes både kjente individuelle suksesshistorier, og at det stadig er flere opphavspersoner i Norge som opplever at deres musikk blir lyttet til og brukt i ulike sammenhenger i utlandet.

Innspilt musikk i Norge
De samlede inntektene fra innspilt musikk i Norge i 2017 var 951 millioner. Dette er en vekst på 3 prosent fra 2016, da inntektene var 924 millioner.

Konsertinntekter i Norge
De samlede inntektene fra konsertvirksomhet i Norge utgjorde 2,590 milliarder kroner i 2017. Dette inkluderer beregnede inntekter fra salg av billetter i Norge og inntekter til musikkbransjen fra Den kulturelle skolesekken. Inntektene i 2017 er de høyeste Rambøll har målt i perioden 2012–2017. I gjennomsnitt har konsertinntektene økt med 10 prosent årlig.

Rettighetsinntekter i Norge
De samlede opphavsrettslige inntektene til den norske musikkbransjen utgjorde 1 000 millioner kroner i 2017. Disse inntektene har økt jevnt gjennom perioden Rambøll har målt (2012–2017). Inntektene i 2017 er 9 prosent høyere enn i 2016 og de høyeste i perioden Rambøll har målt. Fremføringsrettighetene utgjorde samlet sett 793 millioner kroner.

Konsertinntektene fra Norge sto for 53 prosent av de totale inntektene i 2017, en økning på ett prosentpoeng fra året før. Inntektene fra innspilt musikk og opphavsrettslige vederlag i Norge utgjorde henholdsvis 19 og 20 prosent i 2017, ifølge rapporten. Eksporten står for 7 prosent av de totale inntektene.

Et samlet norsk kunstfelt
Utover musikk tar rapporten for seg litteratur, visuell kunst og scenekunst. Totalomsetningen for feltene var 13, 998 milliarder kroner i 2017, og fordelt slik:

Musikk: 4,889 milliarder
Litteratur: 6,186 milliarder
Visuell kunst: 1,821 milliarder
Scenekunst: 1,103 milliarder

Rapporten Kunst i tall 2017 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet. 

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere