logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkeksporten opp 18 prosent

Av Musikkeksporten opp 18 prosent Publisert: 27. apr, 2015

Verdien på norsk musikkeksport i 2013 var 285 millioner kroner, ifølge rapporten Musikk i tall.

Rapporten Musikk i tall 2013 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Norsk kulturråd, og viser at den norske musikkbransjen eksporterte for 285 millioner kroner i 2013. Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning, som var på 3,701 milliarder.

Både eksportdelen og den totale omsetningen har vokst med 18 prosent siden 2012. Det er samme forholdstall mellom eksport og total omsetning i 2013 som 2012, nemlig 8 prosent.

Les hele rapporten her: Musikk i tall 2013

Innspilt musikk
Foruten eksport har rapporten delt inntektene i kategoriene innspilt musikk, rettigheter og konsert.

Analysene i rapporten viser at den totale omsetningen av innspilt musikk var på 839 millioner kroner i 2013. Dette er en økning på 9 prosent fra 2012, da de samme inntektene utgjorde 767 millioner kroner. Mye av økningen i omsetningen av innspilt musikk skyldes veksten i omsetningstallene fra strømmet musikk, som stod for 72 prosent av omsetningstallene i 2013 mot 49 prosent i 2012.

Den norske musikkbransjen eksporterte innspilt musikk for 100 millioner kroner i 2013, noe som tilsvarer 14 prosent av den totale omsetningen. Økningen av eksportinntektene på innspilt musikk var på 39 prosent sammenlignet med 2012.

Rapporten presenteres på et eget seminar onsdag 29. april.

Vederlag og opphavsrettslige inntekter
Rapporten viser at de samlede opphavs- og vederlagsinntektene til musikkfeltet i Norge til sammen utgjorde 916 millioner kroner i 2013, inkludert eksport. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent fra 2012, da de totale inntektene fra dette feltet var 823 millioner kroner.

Av de totale opphavsretts- og vederlagsinntektene i 2013 var 9 prosent vederlag som ble samlet inn fra utlandet og viderefordelt til den norske musikkbransjen. Dette tilsvarer en økning på 1. prosentpoeng fra 2012.

Ifølge rapporten ble det totalt overført 79 millioner kroner, samlet inn av rettighetshavere i utlandet til det norske musikkfeltet i 2013. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent fra 2012, da det ble overført 66 millioner kroner. Av de samlede inntektene fra utlandet utgjør de mekaniske rettighetene størst andel. I 2013 ble det overført 45 millioner kroner til Norge for mekaniske rettigheter, noe som tilsvarer 57 prosent av de samlede inntektene fra utlandet. Disse inntektene har økt med 39 prosent fra 2012 til 2013.

Konsertinntekter
De totale inntektene fra konsertvirksomhet har økt fra 2012 til 2013 med 27 prosent. I 2013 var den totale omsetningene 1946 millioner kroner. Av de totale inntektene utgjorde eksportandelen 5 prosent, eller tilsvarende 106 millioner kroner i 2013. Dette er nesten tilsvarende hva norske artister og musikere genererte av konsertrelaterte eksportinntekter i 2012, som var 105 millioner kroner. Økningen er på 0,1 prosent.

Videre heter det i rapporten at det er variasjon mellom aktørgrupper når det gjelder endring i inntekter fra 2012 til 2013. De store symfoniorkestrene har nesten doblet sine inntekter  fra konsertvirksomhet i denne perioden. Samtidig har det vært mindre aktivitet blant de mindre bandene. Blant de større norske artistene har aktiviteten i 2013 vært tilsvarende hva vi så i 2012, og inntektene fra denne gruppen er i 2013 omtrent på samme nivå som i 2012.

Rapporten understreker at eksporttallene som presenteres representerer en kjerne av bransjen og favner ikke alle eksportinntektene den norske musikkbransjen har. Det er for eksempel ikke medregnet enkeltavtaler som komponister, artister eller produsenter har med utenlandske selskap. Det er kun inntekter som kan føres direkte tilbake til norske aktører som er inkludert i statistikken. Eksempelvis er det artistenes og musikernes honorarer i forbindelse med konserter i utlandet som presenteres som konsertrelatert eksport i denne analysen.

I rapporten understrekes følgende:
«Det er verdt å merke seg at endringer og forbedringer i datagrunnlaget i 2013 er tilbakeført til 2012 for å sikre sammenlignbarheten. Derfor vil ikke 2012-tallene i denne rapporten samsvare helt med tallene som ble publisert i rapporten «Musikk i tall 2012» i fjor.»

Det betyr at eksporttallet for 2012 på 247 millioner, som vi omtalte i denne artikkelen, er noe lavere. Tallet for den totale omsetningen for 2012 var på 3,086 milliarder kroner.

Les også metodenotatet. Notatet tydeliggjør avgrensninger i prosjektet, og gir en oversikt over variabler som benyttes i modellene.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere