logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Nesten 800 millioner kroner i norske festivalinntekter

Av Nesten 800 millioner kroner i norske festivalinntekter Publisert: 27. aug, 2015

Kunnskapsverket har publisert rapporten Nasjonal Festivalstatistikk 2014.

Rapporten viser at festivalarrangørenes samlede inntekter utgjorde 790,8 millioner kroner i 2014.

74 % av inntektene er egenfinansiert, dvs. sponsor-, billett- og serveringsinntekter samt salg av merchandise, mens den offentlige støtten utgjør 26 % av inntektsgrunnlaget.

Honorarkostnaden som ble utbetalt til artister, kunstnere og utøvere i 2014 var totalt 165 millioner kroner. Samlet sett ble 20 000 utøvere engasjert til å holde konserter eller medvirke kunstnerisk i regi av festivalarrangørene. 31 % av utøverne opptrådte på rock/pop- og knutepunktfestivaler, 19% på jazzfestivaler, mens folkemusikk, ikke-musikk og klassiske utgjøre henholdsvis 8, 6 og 5% av totalen.

Ifølge rapporten ble 47% av honorarene utbetalt til utenlandske utøvere, mens 53% gikk til norske utøvere.

Faksimile fra rapporten.

Det er forskjell mellom sjangere på fordelingene av honorar til henholdsvis nasjonale og internasjonale utøvere. Innen folkemusikk- og ikke-musikk-festivaler utbetales over 80% av honorarene til norske utøvere. For klassisk og knutepunkt utgjør norskandelen omtrent 2/3. Innen jazz er fordelingen ganske lik mellom norsk og utenlandsk, mens 57% av honorarene innen rock og pop går til utenlandske utøvere.

Les hele rapporten her.

Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer skal gjennom et team av norske og internasjonale forskere, utviklere og næringsaktører bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer. Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

Rapporten Nasjonal festivalstatistikk er utarbeidet av Kunnskapsverket på oppdrag fra Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler, Norsk jazzforum og FolkOrg.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere