logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Har du ambisjoner i det japanske musikkmarkedet?

Av Har du ambisjoner i det japanske musikkmarkedet? Publisert: 03. jul, 2015

Delta på Trade Mission eller Song Camp under Houko Music Fest fra 19. til 21. november. Søknadsfrist 1. september.

Hokuo Music Fest består av en nordisk-japansk ‘trade mission’, seminar og showcasekonseptet Hokuo Music Night, som er fokusert på indie, elektronisk musikk og metal. Parallelt arrangeres en Song Camp

Les også: Viktig døråpner til Japan

Det japanske musikkmarkedet er det nest største i verden og salget av musikk på fysiske formater er fremdeles høyt. Den lokale vertskapet Creativeman står bak noen av de største festivalene i Japan som Loud Park og Summer Sonic og tar flere internasjonale artister til landet.

Trade Mission
Hokuo arrangeres av NOMEX (de nordiske musikkeksportkontorene) som i samarbeid med en av Japans største konsertpromotører, Creativeman, lager en årlig nordisk showcase i Tokyo. I forbindelse med Hokuo-showcasen, inviterer Music Norway og NOMEX til en nordisk Trade Mission.

Deltakelse i trade-programmet er en unik sjanse til å møte og knytte kontakt med aktører i den japanske musikkbransjen. Deltagelse forutsetter at du er en profesjonell aktør i norsk musikkbransje som aktivt ønsker å jobbe med å eksportere norsk repertoar til det Japanske markedet.

Norske eksportrettede selskaper med mål om å eksportere til Japan kan nå søke Music Norway om å få delta og om å få et reisetilskudd. Det vil være begrenset med plasser.

Det vil også være en mottakelse på den svenske ambassaden onsdag 18. november.

Hva tilbys gjennom trade mission programmet?
Dag 1 – torsdag 19. novemer: Trade Mission: Her får du din egen stand for å representere selskapet ditt. Det vil bli laget en informasjonsfolder i forkant med en presentasjon av messens deltakere. Tolk er til stede som kan hjelpe ved behov. Viktige japanske labels, publishere og media vil bli invitert. Det vil også bli tilrettelagt for sosialiserende nettverksarrangement. En lokal aktør vil være tilstede for å bistå med introduksjoner. I tillegg til å delta på messen og showcasene, oppfordrer Music Norway til å avtale eksterne møter med Japansk bransje, nye eller eksisterende kontakter.

I fjor deltok bl.a. japanske aktører som Universal Music, Warner Music, Avex Music Creative, Disk Union, Fujipasific, JVC, Creativeman, Tower Records og Yamaha Music Publishing.

Dag 2 – fredag 20. november: Seminar og foredrag om det japanske markedet, samt presentasjoner fra viktige selskaper. Temaene er bl.a. det digitale markedet, sync i Japan, publishing og hvordan markedet fungerer for internasjonale artister på japanske indie- og major-selskaper.

Mer informasjon om Hokuo Music Fest finner du hos Music Finland.

Slik søker du:
Utvalget som skal vurdere søknadene vil legge vekt på søkere som allerede har forbindelser i Japan, og som sitter på en katalog med relevant/etterspørsel i dette markedet. Vi vil vite hvorfor du ønsker å delta, dine konkrete målsettinger med deltagelse og dine tidligere erfaringer i det japanske musikkmarkedet.

En kortfattet søknad sendes til: office@musicnorway.prod07.dekodes.no

Song Camp
Parallelt med Hokuo Music Fest arrangerer NOMEX og Music Norway en nordisk song camp. Trackmakers og toplinere fra hele norden møter japanske låtskrivere og skriver sammen i Sony Music sitt studio i Tokyo. Sony Music vil stå for utvelgelsen av deltagere, og kriteriene er kjennskap til låtstruktur og popkultur i Japan, samt noe trackrecord fra andre samarbeid i Asia.

Søk asap til office@musicnorway.prod07.dekodes.no . Det er to norske plasser tilgjengelig, og utvelgelse skjer fortløpende.

 

 

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere