logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Norge Rundt: Hva skjer i Nord-Norge?

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 01. apr, 2020

Fredrik Forssman i KOFOR i Tromsø.

Myndigheter og lokal bransje har tatt flere initiativer for å møte de nye utfordringene, melder Fredrik Forssmann i KOFOR i Tromsø.

Music Norway er en del av et formalisert nettverk som består av De regionale kompetansesentrene for musikk som dekker alle fylker og har kontorer i de største byene i landet: Brak (Bergen), Tempo (Trondheim), STAR (Stavanger), Sørf (Kristiansand), ØKS (Drammen), MØST (Oslo) og Kofor/RYK (Tromsø).

Sentrene er finansiert med midler fra Kulturrådet, fylkeskommuner og kommuner.

Les mer: Samarbeidsavtale med de regionale kompetansesentrene 

Vi har sjekke inn med Fredrik Forssman ved KOFOR i Tromsø, om status per nå for tilstanden der oppe.

– Vi står alle midt oppe i en veldig spesiell tid, heldigvis tar staten grep og det har kommet en god løsning for frilansere når de nå kan få dagpenger.

Nå kommer også kontantstøtte for bedrifter, men det er klart, spesielt festivaler er  selvfølgelig ekstra bekymret, uten en aktiv sommer begynner det å se virkelig mørkt   ut for alle – det gjelder selvsagt i hele landet.

Les mer: – Uvissheten er hovedproblemet

– Det har kommet mange nye initiativ den siste tiden, er det noe spennende på   gang i deres region? 

– Flere gode initiativ til å strømme konserter som har truffet godt, for eksempel Valy Sessions, V10 Onstage, med flere, og artister støtter opp om hverandre.

– Både Troms og Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge har tatt initiativ til å se på kompetanseutvikling for bransjen og eventuelle justeringer på egne støtteordninger for å treffe dagens situasjon, hvilket er god dugnadsånd.

– Hva fokuserer dere mest på nå?

Støtte opp om gode kampanjer og initiativ, finne gode digitale løsninger til våre tjenester og
prøve å bidra med kompetansetilbud som bransjen kan ha nytte av nå når de har ufrivillig   ekstra tid til overs, slik at vi kan ha springfart når ting sakte kommer tilbake til normalen.

– Musikkhjemmekontoret.no, som Musikkkontorene sammen medMIR lanserer på fredag,   håper jeg kommer til nytte!

– Vi ser også på hvordan RYK (Rytmisk kompetansenettverk i Nord) kan bruke sitt   arbeidsbudsjett litt annerledes når vi i en periode ikke kan samle folk.

Les mer: Når live kollapser står mange på bar bakke

 – Hvilke bekymringer har dere? 

– Det knyttes stor spenning til kompensasjonsordningen for avlyste arrangement som   Kulturrådet forvalter. Den må treffe, og 300 millioner er nok dessverre ikke nok.

– Hvor lang tid tar det før vi kan arrangere konserter med viss omfang igjen?

– Hva ser dere frem til? 

– Den nye normalen, hvordan kommer den å se ut? Er det håp om at vi som (globalt)   samfunn kommer litt mer ydmyke ut av krisen?

– Hva ønsker dere at Music Norway skal bidra til? 

– Fortsett å være fremoverlent i jakten på eventuelle muligheter vi faktisk har nå – ref omgjørelse av Music Norways arenamidler til digital markedsføring. Norge kan skaffe seg en fordel når det kommer til den nye normalen ettersom vi er digitalt dyktige, gode  innovatører og har en godt utbygget digital infrastruktur.

Les mer: Mer tilskudd til digital markedsføring

– Hva ønsker dere at myndighetene skal bidra til? 

– At de fortsetter å være lydhøre fra miljøer og bransjer slik de virkelig vært hittil.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere