logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Norske startups til London

Av Norske startups til London Publisert: 17. nov, 2014

Sammen med Oslo Business Region tar MashUP norsk musikkteknologi til Hackney, London.

Oslo Meets Hackney er en serie med events for å promotere og forsterke de kommersielle båndene mellom de to stedene, inkludert Austin, Texas. Det startet i 2013 og flere møter har funnet sted siden da.

Den 5. desember vil det foregå en rekke mini-events som har som mål og forene forskjellige miljøer i Oslo og Hackney, med fokus på de fremvoksende teknologi-, musikk- og mote-scenene fra de respektive scenene, samt de offisielle båndene mellom byene.

– Alt vi gjør har som utgangspunkt å bidra til at flere Oslobaserte selskaper lykkes internasjonalt og med vekst, sier Fredrik Winther i Oslo Business Region (OBR).

– Både gjennom konkrete tiltak, som Oslo Innovation Embassy, og mer indirekte gjennom å synliggjøre de solide miljøene i Oslo. Hackney er spesielt interessant fordi de, sammen med Austin i Texas, er best i verden på å bygge industri i skjæringspunktet mellom kultur og tech. Enten det er fashion, design, musikk eller reiseliv. Der har Oslo mye å lære, samtidig som vi som «early adapters» og bruker av ny teknologi også har mye å vise fram. Grunnlaget for samarbeid er godt og gjensidig. Vi satser derfor blant annet på å utvikle en Creative City Alliance sammen med Hackney og Austin, sier Winther.

– Hvorfor ser OBR dette som en viktig måte å jobbe på?

– Ved å jobbe med noen av de beste inkubatormiljøene og byene i verden blir vi også bedre selv. Det håper vi også kan bidra til mer effektiv hjelp for Oslobaserte startups. Vi får mulighet til å bygge en samarbeidsarena hvor norske oppstartselskaper får mulighet til å bygge internasjonalt ledende nettverk, samtidig som vi får mye input på hvordan andre byer organiserer sitt «økosystem» for startups.

– Hva er en «Innovation Embassy» og hvordan kan norske startups bruke tilbudet?

– En «Innovation Embassy» er et sted hvor norske selskaper i en startfase raskt og enkelt kan installeres i og bygge internasjonaltnettverk. Enten det er mot kompetente investorer, fagmiljøer, kunder, eller andre i samme situasjon. Det er normalt en større jobb å få innpass i de rette kompetansenettverkene enn å komme seg ut av landet. Oslo Innovation Embassy har som siktemål å være en landingsplass for oppstartsselskaper som orienterer seg internasjonalt og som trenger solide nettverk og samarbeidspartnere. Konseptet lanseres nå som et samarbeid med flere, bla annet IKT Norge og The Trampery, og fungerer det etter planen, så vil vi gjerne utvide med flere byer som Berlin, Austin og New York, sier Winther.

Heispitch i regi av MashUP
MashUP mener at det er viktig for norsk musikkteknologi-startups å gå fort internasjonalt.

– Derfor legger vi til rette for og deltar på ”Oslo Meets Hackney” arrangementet til Oslo Business Region, sier Ida Adelia Faldbakken, prosjektkoordinator for MashUP.

– Samarbeidet med Music Norways kontor i London og Ambassaden i London gjør det mulig å trekke på de helt riktige lokale nettverkene for startupsene som deltar. MashUP legger vekt på at alle våre møteplasser skal være et sted der startups treffer og kan knytte kontakter med relevante personer innenfor musikk- og teknologibransjen, samt presse og øvrig B2B. Uten dette totalsamarbeidet med Music Norway, Den Norske Ambassaden i London og Oslo Business Region ville en slik møteplass vært vanskelig å gjennomføre.

– Hvilke events skal MashUP skal være tilstede på?

– MashUP kjører i klassisk stil på med en heispitch konkurranse! Vi har lyst ut en ”call for ideas” som det fortsatt er mulig å melde seg på. Interesse fra blant annet Danmark har meldt seg og dette blir en fantastisk mulighet for å pitche til en rå jury, samt for et britisk publikum. Den salen kommer til å være relevant.

– Vi arrangerer også en lukket breakfast mixer sammen med Ambassaden i London og Oslo Business Region der blant annet flere selskaper fra IKT Norge og Norwegian Fashion Institute også deltar. Hensikten er å diskutere og dele erfaringer mellom startups, offentlig og privat sektor fra UK, og Norge om ”How to make it in the UK”. MashUp ønsker evaluering og reell output, som må være å finne ut hvordan vi og andre kan bidra til å løfte norske selskaper innenfor kreative næringer opp og ut. Startupen som blir plukket ut til å bli med inviteres med hit og her blir det mye å lære!

MashUP tar med seg egne alumni til London, som er Recho, Feat.Fm og Museai. I tillegg deltar også vidFlow.

– Det er fire utrolig sterke norske musikktech-startups som MashUP ønsker å bygge det beste nettverket for i oppstartfasen. I London må de selv knytte kontakter og ta ansvar for egne møter i tillegg til de aktørene som vi, Music Norway og Ambassaden kan bistå med.

– Hva bør vi være oppmerksomme på i programmet, og kan man være tilstede som profesjonell eller publikummer?

– Alle med interesse for startup, music, tech, og fashoion bør delta! Fra kl. 12.00 ut kvelden er det fullt program på et av Londons mest etablerte coworkingspaces, The Trampery. Tverrfagligheten og helheten av de store nettverkene som alle de involverte aktørene trekker på er kjempeinteressant. Hvis du har en startup-drøm i magen innenfor ett eller flere av disse fagfeltene, vil du garantert dra nytte av og møte noen ”rette” personer på dette arrangementet.

Les mer om program og påmelding her.

MashUP ble lansert i begynnelsen av februar av Music Norway, WiMP, Phonofile, IKT Norge og coworking-felleskapet 657. Universal Music Norge er også med i MashUP.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere