logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Programmer

Av Carl Kristian Johansen

Master

Master er et lederprogram for norske bransjetalenter med internasjonale vekstambisjoner. Programmet består av faglige samlinger i inn og utland over 1 år samt mentorrådgivning. De faglige samlingene har som hensikt å gi deltakerne verdifull innsikt og praktiske verktøy for å kunne ta lederposisjoner i norsk og internasjonal musikkbransje. Programmet er utviklet og produseres av Music Norway i samarbeid med de regionale kompetanse (MøstØKSSørfStarBrakTempo  og RYK) og har som hensikt å sikre tilveksten av nye ledersprier i norsk musikkbransje. Master har oppstart sensommeren og vi begynner rekrutteringen tidlig vår. Om du er interessert i å søke programmet, meld deg opp via denne linken så tar vi kontakt når ytterligere informasjon er sluppet.

Les mer

KUPP

KUPP er et talentprogram initiert av Music Norway og Norsk Komponistforening for komponister under 35 år med internasjonale ambisjoner. Programmet består av faglige samlinger, mentorveiledning, nettverksfremmende tiltak samt tilskudd til komponering av nye verk i samarbeid med norske og internasjonale ensembler/orkestre. Det settes også av midler til promotering av disse verkene. Første versjon av KUPP ble gjort mulig med bidrag fra Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, TONO, Det Norske Komponistfond og Nasjonalbiblioteket Noter.

Les mer

Musikk ut i Verden

Musikk ut i verden er et eksportprogram for musikkbransjen rettet mot forlag og management for skapende produsenter/låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Programmet bidrar med kapital og kompetanse i en tidsavgrenset periode og gjennomføres kun en gang. Musikk ut i verden skal bidra til å: a) styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft b) bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter og c) føre til at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner. Musikk ut i Verden er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway.

Les mer

Keychange

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen med spesielt fokus på kjønns og etniske minoriteter. 3 artister samt 3 bransjerepresentanter («Innovators») deltar inn i programmet fra Norge sin del. Deltakerne får ta del i et utviklingsprogram som består av fagsamlinger, mentorveiledning, artistutvikling og promotering samt showcase-muligheter på festivaler i Keychange-nettverket. Prosjekteier i Norge er Oslo World og programmet gjøres i samarbeid med Music Norway og Talent Norge.

Les mer

Bakfolk

Bakfolk er et program som tar sikte på styrke tilveksten av bookere/managere i jazz, verdens og folkemusikkfeltet. Programmet består av mentorveiledning, gratis kontorplass på Music Norway, individuell rådgivning samt et reisestipend til å delta på relevante internasjonale møteplasser. Det første Bakfolkprogrammet ble gjort i samarbeid med Norsk Jazzforum.

Les mer

Bakkekontakt

Bakkekontakt gir økonomisk tilskudd til lengre arbeidsopphold i strategiske markeder med hensikt å styrke aktørens internasjonale nettverk og markeds- og kulturforståelse. Music Norway bistår med rådgivning i forkant av utreise og underveis om ønskelig. Det er også mulig å knytte til seg en lokal markedsmentor ifm med programmet. Ordningen er søkbar under STIKK.no

Les mer

Mentorveiledning

Mentorveiledning er et program som gir norske aktører anledning til å sparre med etablert bransje og fagpersoner som deler med sin erfaring, kompetanse og nettverk. Mentor-programmet er utviklet i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk. http://www.mentorveiledning.no

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere