logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Reisetilskudd til prosjekter i bistandsland avvikles

Av Pål Dimmen Publisert: 08. jan, 2018

(Foto: Nico van Diem/freeimages.com)

Ordningen tas bort fra Stikk.no fra januar 2018.

Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018 med nesten 50 %. Som en følge av dette har Utenriksdepartementet gjennomgått kulturbistanden med tanke på spissing og prioritering. Hovedfokus framover vil være fremme av kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv. Målgruppene i utviklingsland har første prioritet.

Reisetilskudd for norske utøvere til utviklingsland er blant innsatsene som av den grunn nedprioriteres. Til grunn for dette ligger og hensynet til hvilke tiltak som erfaringsmessig gir størst utviklingseffekt i form av endringer i kulturlivets betingelser i utviklingsland og behovet for å sikre at reisestøtten fra bistandsbudsjettet forholder seg til regelverket for offisiell utviklingshjelp (ODA-regelverket).

Reisestøtte til utviklingsland (bistandsmidler), som har vært søkbare i Stikk.no, fjernes fra Music Norways ordninger. Merk at dette kun gjelder ordningen for bistandsprosjekter i utviklingsland. For aktører som er norske statsborgere eller bosatt i Norge, vil det fortsatt være mulig å søke om reisetilskudd til utviklingsland, men da gjennom ordningene for konsert/turné og møtevirksomhet.

Utenriksdepartementet vil framover prioritere reisestøtte for utøvere fra utviklingsland gjennom søknadsordning(er) som er godt egnet for dette. Eksempler på ordninger som betjener kunstnere i utviklingsland finnes på https://on-the-move.org/

For ytterligere spørsmål, kontakt Lisbeth Medbøe Risnes hos Music Norway på lisbeth@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere