logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Relokalisering blir Bakkekontakt – søk nå!

Av Relokalisering blir Bakkekontakt – søk nå! Publisert: 08. mai, 2015

Relokaliseringsprogrammet skifter navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet.

Music Norways initiativ Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder. Du kan velge å sitte hos våre godt etablerte utekontorer i London og Berlin eller selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift hvor som helst i verden.

Søknadsfrist er to ganger i året, en på våren og en til høsten. Det er mulighet for å søke tilskudd til utplasseringen 1 år fram i tid for å sikre en god planleggingshorisont. Se kriterier lenger nede for mer informasjon.

Bakgrunn
En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk. Music Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både nasjonalt og internasjonalt. Med programmet Bakkekontakt ønsker vi å tilrettelegge for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.

Som ved alle Music Norways virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tilskuddet kan brukes til reise og oppholdskostnader, og slik tilrettelgge for at den norske aktøren får fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging i perioden man jobber ute. I tillegg til et økonomisk tilskudd vil søkere få tilbud om rådgivning og forberedelser før man reiser ut.

I perioden vil man få:
• Tilgang til formelle og uformelle nettverk
• Tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.
• Tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører

Merk at aktøren står selv ansvarlig for bopel og organiserer sin egen reise. Målgruppen for virkemiddelet er bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap, forleggere og artister/komponister som forvalter sin egen karriere eller tilsvarende) som jobber aktivt med å eksportere norsk musikk, og som ønsker å fokusere over en lengre periode på et spesifikt marked. Det skal vises til konkrete muligheter i det aktuelle markedet.

Kriterier:

– Selskapet som søker må være norskregistrert
– Ved hospitering må internasjonal partner og kontorplass være bekreftet på søketidspunktet.
– Søker må selv avklare med eventuell arbeidsgiver.
– Søker må bekrefte minimum 50% egeninvestering.
– Søker står for praktisk organisering rundt bopel, reise og eventuelle arbeidsvisum som kreves.
– Søker må stille seg tilgjengelig for en evaluering i etterkant

Søknad:

Søknadsfrister blir annonsert fortløpende på musicnorway.prod07.dekodes.no samt nyhetsbrev.

Fagutvalget er det samme som for Promostøtten.

Søkesum: Maksimalt 50.000 kr for hele perioden. Totalbudsjett må vedlegges.

Last ned søknadsskjema her. Sendes til tilskudd@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere