logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Relokaliseringsprogram USA

Av Relokaliseringsprogram USA Publisert: 25. feb, 2014

Jobb fra New York eller Los Angeles.

En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk og tilstedeværelse i markedet over tid. Music Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både i innland og i utland.

Relokaliseringsprogrammet gir norske eksportaktører en mulighet til å jobbe ut fra musikkbransjens hovedsteder i verdens viktigste musikkmarked i en midlertidig valgfri periode (minimum 2 måneder) gjennom et reise/arbeidstilskudd.

Som ved alle av Music Norways virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tanken er også at aktører skal ha ‘råd’ til å bruke store deler av sin tid til å fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging.

Tilskuddet fra Music Norway er på 50 000NOK. I tillegg til det økonomiske tilskuddet vil vi kunne tilby tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.

Aktøren står selv ansvarlig for bopel.

Målgruppen for virkemiddelet er profesjonelle bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap, og lignende) som jobber aktivt mot det amerikanske markedet på prosjekter med lokale samarbeidspartnere og som nyter et klart momentum i territoriene.

Pilot

Martin Schilde i Toothfairy/Up North er pilotselskap for Relokaliseringsordningen i USA, og oppholder seg nå i USA med Carl Louis fra CLMD og Coucheron.

– Som et lite selskap kan vi vise til internasjonal oppmerksomhet, plate- og bookingkontrakter med nøkkelspillere internasjonalt og lokalt, og bred dekning på radio og klubber i inn og utland.

– Vi jobber aktivt med eksport av musikk og kan vise til noen av de mest spennende artistene i Norge akkurat nå. Uten Music Norway sin hjelp ville vi ikke vært i samme posisjon. Music Norway sin innsats med å formidle nettverk, tilrettelegge og også bidra økonomisk er uten tvil den viktigste støttespilleren for oss, sier Schilde.

VG laget denne saken om ordningen som har bidratt til satsningen på Coucheron og CLMD i USA.

Søknad

Relokaliseringsprogrammet er søknadsbasert. Søknadsskjemaet lastes ned fra denne linken og sendes på mail til helene@musicnorway.prod07.dekodes.no

Frist: 28. mars. Foreløpig kun 1 plass per utlysingsrunde.

For mer informasjon, ta kontakt med Helene D. Broch i Music Norway

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere