logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Send inn verk til World Music Days i New Zealand

Av Christian Gran Svenningsen Publisert: 20. jun, 2019

def sleep fra Finland spilte under World Music Days i Tallinn 2019. (Foto: VilleMattila/World Music Days)

Frist 8. juli 2019 for å sende inn verk til neste års utgave av festivalen.

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music Days.

New Zealand er vert for festivalen i 2020, som finner sted 21. – 30. april Auckland og Christchurch, og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert.

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut seks verk blant de innsendte forslagene fra Norge. De seks utvalgte sendes videre til juryen i ISCM som velger det endelige programmet.

Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen 8. juli.

Påmeldingen må inneholde:

1. Komponistens kontaktinformasjon (navn, navn til programpresentasjon, fødselsdato, postadresse, kjønn, tlf.nr., e-postadresse og nettside (hvis mulig))
2. Verksinformasjon: tittel, kategori (se HER for festivalens kategorier, nederst på siden), nøyaktig varighet, komposisjonsår. informasjon om hvorvidt verket er spilt tidligere.
3. Partitur i PDF-format evt. lyd- eller videodokumentasjon hvis verket ikke har partitur.
4. Lyd- eller video-opptak av verket (hvis mulig)
5. Verkstekst på engelsk (maks 100 ord)
6. Teknisk rider (på engelsk, med spesifikasjoner om alt utstyr som trengs til fremføring)
7. Kort biografi for komponisten på engelsk (maks 100 ord)
8. Høyresolusjonsbilde av komponisten, med fotokreditering

Prioritet vil bli gitt til komposisjoner under 12 minutter og til stykker komponert etter 2012. Kun ett verk per komponist kan sendes inn.
Ved innsending av verk godtar komponisten at verket, ved utvelgelse til oppføring, kan tas opp, streames og sendes fra ISCM sin nettside.

Les mer om regler for innsending.

Individuell innsending
Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 31. juli. Se HER for informasjon om individuell påmelding. De som sender inn verk til nyMusikk, vil få beskjed noen dager før 31. juli om de ble valgt ut, og kan evt. sende individuelt om de ikke ble blant de seks.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere